BIBLIOTEKA SZKOLNA

"Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia,
podstawowe ogniwo społeczeństwa.
Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji.
To była przestrzeń, która formowała całą resztę –
tradycję i pamięć, rozum i postęp." Pracownicy Biblioteki Raczyńskich
i Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Biblioteka szkolna, zgodnie ze Statutem Szkoły - jest pracownią szkolną, pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji oraz daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Kształtuje również zamiłowania czytelnicze uczniów. Gromadzi literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców, którzy mają prawo korzystać ze zbiorów. Popularyzuje także, w miarę możliwości, wiedzę o regionie.

Biblioteka szkolna

W swoich zasobach biblioteka posiada komplety podręczników dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej, które są wypożyczane na cały rok szkolny dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Biblioteka szkolna

Biblioteka dysponuje pomieszczeniem pełniącym funkcję wypożyczalni, czytelnią oraz magazynem. Mamy wydzielony księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, albumy, leksykony oraz inne pozycje z różnych dziedzin nauki. Są one udostępniane w czytelni oraz wypożyczane na zajęcia lekcyjne. Wydzielone są również wydawnictwa regionalne. W tym dziale gromadzone są informacje dotyczące Cycowa i najbliższej okolicy. Do dyspozycji uczniów zostały opracowane zestawy testów, dzięki którym mogą być powtarzane i uzupełniane wiadomości i umiejętności przed egzaminem klas VIII.

Biblioteka szkolna

Cały księgozbiór w bibliotece został opracowany i jest udostępniony komputerowo przy pomocy programu MOL Optivum. Komputeryzacja biblioteki nastąpiła w 1995 roku. Byliśmy wówczas pierwszą w byłym województwie chełmskim skomputeryzowaną biblioteką.

Biblioteka szkolna

Komputerowa baza danych znacznie ułatwiła i usprawniła pracę biblioteki, z której korzysta obecnie ok. 1000 czytelników. Pozwala ona na szybkie i różnorodne wyszukiwanie informacji i przygotowywanie potrzebnych zestawień bibliograficznych odpowiadających zainteresowaniom uczniów i nauczycieli. Komputerowe oprogramowanie pozwala też tworzyć czytelną i przejrzystą dokumentację biblioteki w postaci wydruków. Dzięki wprowadzeniu kart ucznia z kodem kreskowym oraz kodów paskowych na książkach została wyeliminowana możliwość pomyłek przy wypożyczaniu i zwrotach książek.

Biblioteka szkolna

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytelnicy mają do dyspozycji cztery stanowiska komputerowe z urządzeniem wielofunkcyjnym, natomiast obsługa biblioteki dwa stanowiska. Komputery są połączone w sieć i podłączone do Internetu. W jednym z komputerów istnieje katalog książkowy, przystosowany dla potrzeb czytelników. Na miejscu mogą korzystać z pomocy multimedialnych, płyt CD oraz drukarki i kserokopiarki.

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

Obecnie stan księgozbioru wynosi prawie 20 tysięcy woluminów i jest systematycznie rozbudowywany i modyfikowany w związku z wymaganiami programowymi zwłaszcza w odniesieniu do nowości wydawniczych i lektur. Staramy się o wzbogacenie księgozbioru w atrakcyjne pozycje dla każdej grupy wiekowej.

Biblioteka szkolna

Rokrocznie organizowane są konkursy czytelnicze dla poszczególnych grup wiekowych. Cieszą się one dużą popularnością. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody książkowe, które wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Dobrą tradycją biblioteki jest pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników przy udziale nauczycieli, dyrekcji szkoły i zaproszonych rodziców.

Biblioteka szkolna

Struktura zbiorów w naszej bibliotece przedstawia są następująco:

 • lektury,
 • literatura piękna,
 • literatura dla najmłodszych uczniów,
 • literatura popularnonaukowa,
 • literatura pedagogiczna i metodyczna,
 • krajoznawstwo,
 • wydawnictwa regionalne,
 • encyklopedia i słowniki,
 • podręczniki,
 • multimedia (płyty CD, VCD, DVD, kasety VHS, encyklopedie multimedialne),
 • czasopisma.

Szkolna biblioteka jest nieocenionym źródłem niezbędnych informacji pochodzących z najnowszych dostępnych źródeł - słowników, encyklopedii, Internetu oraz naukowej i codziennej prasy. Swe podwoje otwiera przed pierwszym dzwonkiem, by zamknąć je, gdy szkołę opuszcza ostatni uczeń.Wydarzenia

„Baśniowy escape room”

„Baśniowy escape room”

Nauka przez zabawę to jedna z ulubionych form aktywizowania młodych czytelników. W dniu 24.01.2024 r. uczniowie klas czwartych (26 osób w 13 parach) zmierzyli się z zadaniami konkursu czytelniczego...

zobacz całość

„Witajcie w bibliotece!” – powitanie pierwszych klas

„Witajcie w bibliotece!” – powitanie pierwszych klas

Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej zostali przyjęci do grona czytelników. Nauczyciele zapoznali ich z pomieszczeniami, zasadami funkcjonowania i zasobami bibliotecznymi. W tracie zajęć wspólnie przypomnieli zasady postępowania z książkami, poznali „prośby książek” skierowane do uczniów. Z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zagadki dotyczące znanych bajek....

zobacz całość

Witajcie w naszej b(ajce)ibliotece” – powitanie nowych czytelników

Powitanie nowych czytelników

Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej zostali przyjęci w poczet czytelników. Na spotkaniu z pracownikami biblioteki zapoznali się z pomieszczeniami, zasadami funkcjonowania i zasobami bibliotecznymi. W tracie zajęć wspólnie przypomnieli zasady postępowania z książkami, poznali „prośby książek” skierowane do uczniów...

zobacz całość

Czytanie dla pokoju

Czytanie dla pokoju

W październiku rokrocznie jest obchodzony Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Jedną z inicjatyw w bieżącym roku było przeprowadzenie akcji „Czytanie dla pokoju”, która miała na celu popularyzowanie książek dwujęzycznych (polsko-ukraińskich) oraz tworzenie przestrzeni do rozmów na temat wojny i uchodźców. Głównymi hasłami jakie przyświecały czytelniczemu spotkaniu w naszej szkole były: WOLNOŚĆ, POKÓJ, PRZYJAŹŃ.

zobacz całość

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, to znakomita okazja, by podarować sobie i bliskim książkowe prezenty, bądź wcielić się w postacie z ulubionych lektur. Nasi uczniowie, uczestnicy 3. edycji konkursu ph. „Książkowy (foto) bal przebierańców” stworzyli piękne kreacje bohaterów z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Konkurs odbył się w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3.

zobacz całość

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

24 lutego, o świcie, wojska rosyjskie w sposób zbrodniczy zaatakowały terytorium Ukrainy, rozpoczynając zbrojną agresję.

zobacz całość

Pasowanie na Czytelnika

Pasowanie na Czytelnika

W dniach 18 i 19 stycznia w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I. Dla uczniów nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Głównym celem spotkania było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

zobacz całość

Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021

W piątek 10 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły dołączyli do Akcji Narodowego Czytania. Podczas jubileuszowej - dziesiątej już odsłony Narodowego Czytania pochyliliśmy się nad kartami dramatu „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

zobacz całość

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Data obchodów – 23 kwietnia – związana jest z rocznicą urodzin lub śmierci kilku wielkich pisarzy: Szekspira, Cervantesa, Druona i Nabokova.

zobacz całość

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Odbywa się podczas niego wiele akcji promujących postawy proekologiczne w społeczeństwie. Należą do nich m.in. sprzątanie świata czy dzień bez samochodu. Światowy Dzień Ziemi 2021 jest jednak inny z powodu pandemii COVID-19. Światowy Dzień Ziemi 2021 odbywa się pod nowym hasłem przewodnim „Przywróć naszą Ziemię”.

zobacz całość

Konkurs czytelniczy „W pustyni i w puszczy”

Konkurs czytelniczy „W pustyni i w puszczy”

Konkurs dla drużyn z klas piątych był kolejnym z cyklu „Lektura uczy i bawi”. Trzyosobowe zespoły reprezentujące kl. V a, b, c zmierzyły się z zadaniami opartymi na motywach lektury „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza.

zobacz całość

Konkurs czytelniczy „Baśniowy pokój zagadek”

Konkurs czytelniczy „Baśniowy pokój zagadek”

Uczniowie klas czwartych połączeni w pary zmierzyli się z 10 zadaniami opartymi na motywach znanych baśni: „Brzydkie kaczątko”, „Czerwony Kapturek”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Królowa śniegu”, „Kopciuszek”, „Ołowiany żołnierzyk”, „Śpiąca królewna”.

zobacz całość

Konkurs czytelniczy „POTRAFISZ PIĘKNIE CZYTAĆ?”

Konkurs czytelniczy „POTRAFISZ PIĘKNIE CZYTAĆ?”

Uczniowie z klas I-III przystąpili do konkursu pięknego czytania poezji polskiej dla dzieci. Wcześniej z załączonej listy utworów wybierali jeden wiersz. W kanonie autorów znaleźli się: Władysław Bełza, Jan Brzechwa, Jerzy Ficowski, Maria Konopnicka, Józef Ratajczak, Michał Rusinek, Julian Tuwim, Danuta Wawiłow.

zobacz całość

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie!

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie!

Narodowe Czytanie to akcja zapoczątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, której głównym celem jest propagowanie literatury narodowej. Pierwszą lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

zobacz całość

Sukces Filatelistów – OGÓLNOPOLSKIE SREBRO!

Sukces Filatelistów – OGÓLNOPOLSKIE SREBRO!

Uczestników tegorocznego Finału 57. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w dniach 22–25 czerwca 2019 r. gościł „Kozi Gród”, czyli miasto Lublin. Konkurs odbył się pod przewodnictwem pana Ryszarda Kuśmiderskiego – Prezesa Okręgu Lubelskiego PZF oraz współudziale Poczty Polskiej S.A. Honorowy Patronat objął pana Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina.

zobacz całość

Konkursy czytelnicze w bibliotece szkolnej

Konkursy czytelnicze w bibliotece szkolnej

W roku szkolnym 2018/2019 konkursy czytelnicze odbywały się w trzech formach. W konkursie plastycznym pod hasłem „Mój ulubiony bohater literacki” udział wzięli uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Spośród czternastu najciekawszych prac wyróżniono zwycięzców w każdej grupie wiekowej. Klasy pierwsze: Kinga Myszyńska - I C. Klasy drugie: Julia Małecka - II B. Klasy trzecie: Maciej Oziemczuk - III B.

zobacz całość

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie

19 września w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie ze znaną, lubianą i cenioną w naszym regionie pisarką dla dzieci panią Krystyną Wiśnicką, autorką książek napisanych dla dzieci i o dzieciach. Są to między innymi: „Awantura w Kocikowie”, „W pajęczej sieci”, „W krainie snów”, „O zajączkach wędrowniczkach”, „Dziecięce marzenia”.

zobacz całość

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Zapoczątkowana w roku 2012 przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, ogólnopolska akcja publicznego czytania dzieł klasyki literatury to kolejno: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, Dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W bieżącym roku, Narodowe Czytanie odbyło się w całym kraju 8 września pod patronatem prezydenta RP – Andrzeja Dudy i jego małżonki.

zobacz całość

Biblioteka przyjazna uczniowi

Biblioteka przyjazna uczniowi

Nasza biblioteka szkolna w okresie od 27.11.2015 r. do 27.02.2016 r. wzięła udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół przeprowadzonego przez Studium Prawa Europejskiego i otrzymała tytuł – BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa, zachęcenie do udziału w imprezach proponowanych przez biblioteki szkolne oraz prezentacja różnorodnych i ciekawych działań bibliotekarzy.

zobacz całość