DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ W CYCOWIE

Sprawne funkcjonowanie placówki zapewnia kadra kierownicza szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie - Zbigniew Rutkowski

Dyrektor Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie

Zbigniew Rutkowski

mgr elektrotechniki,
od 1984 roku dyrektor szkoły,
nauczyciel dyplomowany,
ekspert (Nr w rejestrze: MENiS/5400/Eks).
e-mail: zrutkowski@poczta.onet.pl

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Violetta Marciniak

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie
Szkoła Podstawowa

Violetta Marciniak

mgr filologii polskiej,
od 2010 roku wicedyrektor szkoły,
nauczyciel dyplomowany.

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Małgorzata Cybulska

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie
Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa

Małgorzata Cybulska

mgr fizyki,
od 2010 roku wicedyrektor szkoły,
nauczyciel dyplomowany.