Podsumowanie Projektu Edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Podsumowanie Projektu Edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Druga edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa za nami. Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki" miała zasięg międzynarodowy i skierowana była do uczniów klas I-III.

Grupa uczniów z klas 2 i 3 pod nazwa „Przyjaciele biblioteki” realizowała zadania ekologiczno-czytelnicze w okresie od października 2020 r. do maja 2021 r.

Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączali się w aktywną działalność edukacyjną. Poruszali ważne wątki natury ekologicznej, przyczyni się do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijali poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Postacią - przewodnikiem po projekcie była mała chmurka Tosia, która ukazała dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęcała uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko było spójne z czytaną lekturą.

W projekcie pojawiły się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Udział w projekcie był okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

W każdym z modułów grupa wybierała jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykonała cztery zadania. Lektury były czytane przez nauczyciela i samodzielnie przez uczniów.

Pierwszym zadaniem, które zostało wykonane przez Przyjaciół Biblioteki było pokolorowanie okładki Lekturnika. Praca w Lekturniku była działaniem przewodnim w trakcie trwania całego projektu. Lektury, które czytaliśmy wspólnie w czytelni biblioteki szkolnej to: „Drzewo do samego nieba” M. Terlikowskiej, „Niedoskonały pingwin” S. Stellmana i „Cudaczek – wyśmiewacze” J. Duszyńskiej. Na zajęciach dzieci realizowały tematy: „Mała Chmurka w krainie… (drzew, śniegu i słońca) oraz m.in. wykonywały prace plastyczne, słuchały słuchowisk o chmurce Tosi, odpowiadały na pytania związane z wysłuchanym opowiadaniem, zapoznawały się z zagadnieniami proekologicznymi, sadziły rośliny, prowadziły pogadanki o ochronie środowiska.

Za swoją systematyczną i ciężką pracę grupa otrzymała CERTYFIKATY uczestnictwa w projekcie.

Wszyscy czekamy na kolejny projekt w roku szkolnym 2021/2022!

Tekst: Sywlia Delekta - Prokopiuk. Zdjęcia: Sywlia Delekta - Prokopiuk.

GALERIA ZDJĘĆ: Podsumowanie Projektu Edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

Rok szkolny: 2020/2021