Biblioteka przyjazna uczniowi

Biblioteka przyjazna uczniowi

Nasza biblioteka szkolna w okresie od 27.11.2015 r. do 27.02.2016 r. wzięła udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół przeprowadzonego przez Studium Prawa Europejskiego i otrzymała tytuł – BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI.

Dyplom dla Zespołu Szkół w Cycowie - Biblioteka przyjazna uczniowi.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa, zachęcenie do udziału w imprezach proponowanych przez biblioteki szkolne oraz prezentacja różnorodnych i ciekawych działań bibliotekarzy.

W ramach konkursu należało wykonać dziesięć zadań m.in. przeprowadzić sondaż wśród wybranych grup wiekowych na temat „Czy czytanie jest trendy?”, zorganizować trzy konkursy czytelnicze – literacki, plastyczny i recytatorski, zorganizować dzień wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”, przeprowadzić pogadanki w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój ucznia, udokumentować pracę z uczniem zdolnym oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym, przeprowadzić zajęcia dla uczniów dotyczące umiejętności korzystania z tradycyjnego i elektronicznego warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej.

Dodatkowym zadaniem do uzyskania certyfikatu był kurs przeprowadzony z wykorzystaniem metody e–learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane były na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie odbyło się poprzez quizy online. Przedstawicielem realizującym to zadanie był p. Grzegorz Bedliński.

Otrzymany tytuł jest dużym wyróżnieniem dla biblioteki szkolnej i potwierdza jej duże zaangażowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa, pasji i zainteresowań artystycznych, literackich oraz informatycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, a także stanowi dodatkową motywację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Realizacji wszystkich zadań objętych regulaminem konkursu podjęli się nauczyciele bibliotekarze: p. Grzegorz Bedliński i p. Sylwia Delekta-Prokopiuk.