PATRON ZESPOŁU SZKÓŁ W CYCOWIE

Dzieje 7 Pułku Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego już od ponad 80 lat zajmują miejsce w historii kawalerii polskiej.

Fot. gen. Kazimierz Sosnkowski.

7 Pułk Ułanów Lubelskich powstał w Lublinie w 1918 r. Po walkach na Wołyniu w dniach 13 - 15 sierpnia 1920 r. został przesunięty w okolice Rejowca, skąd 16 sierpnia wyruszył pod Cyców, gdzie stoczył najpoważniejszą w swej historii bitwę. Szarża 1 szwadronu 7 Pułku Ułanów Lubelskich pod dowództwem mjr Zygmunta Piaseckiego przesądziła losy 172 Brygady Piechoty Dotola z Grupy Mozyrskiej. Do historii oręża polskiego bitwa ta przeszła jako znakomicie rozegrana walka kawalerii i efektowne zwycięstwo nad przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Dlatego też bitwa pod Cycowem 16 sierpnia 1920 r. zajęła czołowe miejsce w dziejach wojennych 7 PUL, dla tych samych wartości nazwa „Cyców” znalazła się na jednej z tablic Grobu Nieznanego Żołnierza.

Fot. Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza - tablica upamiętniająca bitwę pod Cycowem.

23 marca 1921 r. marszałek Józef Piłsudski udekorował sztandar 7 PUL orderem Virtuti Militari.

Fot. marszałek Józef Piłsudski.

Lata 1921 - 39 to okres stacjonowania w garnizonie Mińsk Mazowiecki. Czas ten poświęcony był szkoleniu bojowemu i doskonaleniu zawodowemu żołnierzy.

W latach drugiej wojny światowej Pułk początkowo przyjął kryptonim „Mazury”, później zmieniony na „Jeleń”. Nazwa ta miała symbolizować herb województwa lubelskiego. Warszawski dywizjon „Jeleń” wziął udział w Powstaniu Warszawskim, walcząc m.in. o opanowanie siedziby gestapo w alei Szucha. Pułk AK „Jeleń” zakończył swoje działania na początku października 1944 r.

Dnia 10 stycznia 1945 r. 7 PUL odtworzony zostaje w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w ramach 2 Korpusu Polskiego we Włoszech.

Po wojnie Pułk został rozwiązany 18 września 1947 r., a tradycje Pułku kontynuowało odtworzone w Wielkiej Brytanii Koło Pułkowe.

W 1993 r. powstało Koło Pułkowe w Polsce i od tej daty „Siódmacy” i „Jeleniowcy” podejmowali starania o nadanie jednej z jednostek Wojska Polskiego numeru, nazwy, barw i tradycji 7 PUL. Starania te zostały uwieńczone powodzeniem i po 49 latach nieistnienia Pułk odrodził się w Nowym Glinniku k./Tomaszowa Mazowieckiego. W dniu 9 czerwca 1996 r. 2 Pułk Kawalerii Powietrznej został przemianowany na 7 Pułk Ułanów Lubelskich.

Od 23 czerwca 1992 r. nasza szkoła nosi imię 7 Pułku Ułanów Lubelskich.