SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole są Panie:

 • mgr Katarzyna Ganczaruk
 • mgr Justyna Tomasiak


Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodnicząca: Wiktoria Zarczuk - uczennica klasy VIII A.
 • Zastępca: Hanna Skórska - uczennica klasy VII B.
 • Sekretarze: Lena Wawer - uczennica klasy VII B, Bartosz Kolęda - uczeń klasy VI A.
 • Skarbnicy: Oliwier Wróbel - uczeń klasy V B, Iwo Chałupnik- uczeń klasy V C.

W naszej szkole działa Poczet Sztandarowy, który uczestniczy w podniosłych uroczystościach szkolnych i kościelnych. Opiekunem Pocztu Sztandarowego jest Pan Marian Bartniczuk.

Poczet sztandarowy

Do obowiązków i zajęć Samorządu Uczniowskiego należą m.in.

 • organizacja dyskotek i biwaków,
 • przeprowadzanie ważnych konkursów i imprez (Czy znasz patrona szkoły? Czy znasz statut szkoły? Stroik Świąteczny),
 • organizacja Dnia Otwartego Gimnazjum,
 • kiermasze książki,
 • współpraca z fundacją „Chopinowską” i fundacją „Wszystko dla dzieci”,
 • organizacja dyżurów szkolnych i poczty walentynkowej.

Oto przykłady naszej dzałalności:

 • rozprowadziliśmy wśród uczniów kalendarzyki na rzecz Fundacji „Serce - Na pomoc chorym dzieciom”,
 • rozprowadziliśmy cegiełki aby zebrać pieniądze i pomóc Michałkowi, który nie ma rąk,
 • braliśmy udział w akcji „Góra Grosza”, w której zebraliśmy 3383 monety,
 • zorganizowaliśmy konkurs na „Najładniejszy stroik świąteczny”,
 • rozprowadzaliśmy pocztę walentynkową,
 • przeprowadziliśmy wybory Rzecznika Praw Ucznia.