IZBA TRADYCJI 7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH

Izba Tradycji jest naszą chlubą i odgrywa wyjątkową rolę w edukacji historycznej naszych uczniów. Promuje i przybliża sylwetkę Patrona oraz kształtuje świadomość, że jego dzieje są ściśle związane z naszą miejscowością i naszą lokalną historią. Spełnia funkcję poznawczą, wychowawczą i edukacyjną, nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale także absolwentów, mieszkańców Cycowa i okolic, którzy coraz częściej ją zwiedzają, wykazują zainteresowanie eksponatami i ich pochodzeniem.

Nad powstaniem Izby pracowała cała społeczność szkoły. Uczniowie przez kilka lat, pod czujnym okiem pani Zofii Widzińskiej i Barbary Sierżęgi (n-la historii) zbierali informacje i tworzyli „Karty o Patronie”, na podstawie których powstawały tablice informacyjne. Ostateczny kształt i wygląd nadali jej, pracując nieprzerwanie przez niemal rok, nauczyciele: Zbigniew Rutkowski - dyrektor Zespołu Szkół, Elżbieta Sidorowska, Wanda Szawuła, Marian Bartniczuk, Bernarda Bogusz, Teresa Dąbek, Violetta Marciniak, Barbara Sierżęga, Zofia Szpetko, Agnieszka Widzińska.

W Izbie znalazły się, dzięki życzliwości ofiarodawców, bezcenne dla nas eksponaty dotyczące naszego Patrona: różnego rodzaju pisma i artykuły dokumentujące dzieje 7 Pułku, unikalne fotografie, odznaczenia i ordery, dyplomy, książeczki wojskowe, literatura na temat bitwy pod Cycowem i bitwy warszawskiej oraz czasopisma kawaleryjskie. Bardzo cennym eksponatem jest m.in. książka z dedykacją dla szkoły od córki Józefa Piłsudskiego. Posiadamy również popiersie generała Kazimierza Sosnkowskiego podarowane szkole przez syna - Piotra Sosnkowskiego.

Wśród naszych zbiorów znalazły się eksponaty mające dla nas wartość nie tylko historyczną, ale i sentymentalną - są to dwa oryginalne mundury ułańskie - rotmistrza: Aleksandra Onyszko i pułkownika Aleksandra Bielaka - wielkich ludzi, bezgranicznie oddanych naszej szkole, którzy często gościli w naszych murach. Niestety już nie żyją, ale kontakt nadal z nami utrzymują ich żony - pani rotmistrzowa Maria Onyszko, która dokonała uroczystego otwarcia Izby Tradycji oraz pani Anna Bielak.

Każde imię, a tym bardziej takie, które odkrywa najchlubniejsze karty naszej rodzinnej historii i odnosi się do wydarzeń, które rozsławiły naszą miejscowość, zobowiązuje nas uczniów i całą społeczność szkolną do zachowania pewnej postawy - etycznej i patriotycznej, w myśl ułańskiej zasady „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

W naszej szkole wartości te staramy się pielęgnować poprzez poszanowanie tradycji i historii oraz pamięć i szacunek dla tych, którzy tę historię tworzyli.

Od początku swojego powstania w 2005 r. Izba Tradycji wzbogacała się o nowe eksponaty związane z historią 7 Pułku oraz mnóstwo materiałów dokumentujących bliskie kontakty szkoły z jednostką wojskową z Tomaszowa Mazowieckiego.

Z czasem niewielka sala, w której mieściła się Izba, stała się niewystarczająca, by pozyskane zbiory właściwie wyeksponować. W tej sytuacji, w 2009 r. dyrekcja szkoły podjęła decyzję o rozbudowie Izby przeznaczając na ten cel sąsiadującą salę, którą połączono przejściem ze „starą” częścią.

Już od lutego 2010 r. trwały prace remontowe, a następnie segregowanie i rozmieszczanie eksponatów w dwóch salach.


8 sierpnia 2010 r., w dniu uroczystych obchodów 90. rocznicy
bitwy pod Cycowem, odnowioną i rozbudowaną
Izbę Tradycji udostępniono zwiedzającym.


Izbę Tradycji tworzą obecnie 2 sale podzielone tematycznie

Pierwsza sala - wystawowa - dokumentuje wyłącznie dzieje 7 Pułku oraz historię bitwy pod Cycowem w 1920 roku. Znajdują się tam plansze tematyczne, zdjęcia pułku, jego żołnierzy i kadry oficerskiej oraz liczne eksponaty - odznaczenia, medale, elementy uzbrojenia oraz dwa oryginalne mundury ułańskie - rotmistrza Aleksandra Onyszko i pułkownika Aleksandra Bielaka.


W ostatnim czasie udało nam się pozyskać nowe eksponaty:

Fotokopia obrazu E. Mesjasza „7 Pułk Ułanów Lubelskich w bitwie cycowskiej 16 VIII 1920”. Oryginał obrazu znajduje się w Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim.

Fotokopia obrazu: E.Mesjasz, 7 Pułk Ułanów Lubelskich w bitwie cycowskiej 16 VIII 1920 r.

W 2007 roku, dzięki sponsorom, udało się nam zakupić oryginalne siodło ułańskie, które od 2010 r. jest eksponowane na plastikowym modelu konia i służy celom edukacyjnym.


W listopadzie 2010 r. Pan porucznik Józef Adamczyk, weteran 7 Pułku i długoletni przyjaciel naszej szkoły, ofiarował do Izby oryginalną mosiężną lancę ułańską, która jest jedną z czterech istniejących - trzy są umieszczone na mogile zbiorowej AK „Jeleń” na wojskowej części cmentarza na Powązkach w Warszawie.

Druga sala - wykładowa - dokumentuje współpracę szkoły z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Znajdują się tam m.in. zdjęcia z poligonów, odznaki pułkowe, kroniki pobytu na misjach w Iraku i Afganistanie, a także fotografie dokumentujące podejmowane wspólnie przez szkołę i jednostkę działania oraz dotychczasowe kontakty. Całość uzupełniają oryginalne mundury polowe noszone przez żołnierzy w jednostce oraz podczas misji zagranicznych.

Sala wyposażona jest w 24 miejsca siedzące, ekran i sprzęt audiowizualny, przeznaczony do prowadzenia lekcji i wykładów.

Podczas obchodów 90. rocznicy bitwy cycowskiej gen. bryg. Dariusz Wroński wzbogacił zbiory naszej Izby Tradycji przekazując na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Zbigniewa Rutkowskiego swój osobisty kombinezon pilota.

W listopadzie 2010 r. gen. dyw. Jan Kempara, były dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, przekazał do Izby swój kompletny mundur generalski.

Mundur wyjściowy oficera Sił Powietrznych przekazany szkole przez ppłk. Tomasza Królikowskiego, po zakończeniu Jego służby wojskowej w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim w styczniu 2016 r.


Szczególne miejsce w tej części Izby zajmują tablice poświęcone pamięci wybitnych oficerów - Generała broni Tadeusza BukaGenerała broni Włodzimierza Potasińskiego, którzy zginęli tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Gen. br. Tadeusz Buk w trakcie swojej kariery pełnił m.in. obowiązki dowódcy 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Nowym Glinniku i zastępcy dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, zaprzyjaźnionej z naszą szkołą Jednostki w Tomaszowie Mazowieckim.

Obowiązki dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pełnił również w latach 2004-2005 gen. br. Włodzimierz Potasiński. Niejednokrotnie delegacje naszej szkoły miały przyjemność i zaszczyt spotykać obu Panów Generałów podczas corocznych uroczystości Święta Pułku, w okresie pełnienia przez nich funkcji w JW w Tomaszowie Mazowieckim.23 czerwca 2012 roku obchodziliśmy Jubileusz XX-lecia
nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Przygotowania do uroczystości obejmowały także prace w Szkolnej Izbie Tradycji, polegające na zmianie aranżacji wnętrza oraz jej doposażeniu.

W części historycznej Izby Tradycji ustawiono Makietę bitwy pod Cycowem 1920, która w całości wykonana została wysiłkiem pracowników szkoły, służy do celów poglądowych, szczególnie podczas zajęć edukacyjnych z młodzieżą.

Fot. Makieta bitwy pod Cycowem 1920 r.

Dzięki współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Cycowskiej pozyskano fundusze na zakup nowych gablot oraz wykonanie wielkoformatowych wydruków zdjęć, uzupełniających wnętrze Izby w części dot. współczesnego oblicza Jednostki. Przede wszystkim jednak należy zwrócić uwagę na nowe elementy ekspozycji.

Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Zespole Szkół w Cycowie

Lancę z proporcem Dowódcy 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich przekazali do Izby Tradycji oficerowie tej jednostki, kpt. Marcin Siudziński, st. chor. Andrzej Klepacz i mł. chor. Marcin Reczycki.

Fot. Od lewej: mł. chor. Marcin Reczycki, st. chor. Andrzej Klepacz, kpt. Marcin Siudziński oraz mgr Zbigniew Rutkowski.

Ciekawym elementem tej części ekspozycji jest flaga Afganistanu, przywieziona przez Dowódcę 25 BKPow gen. bryg. Marka Sokołowskiego, po jego powrocie z 6-miesięcznej służby w Afganistanie na odpowiedzialnym stanowisku Zastępcy Dowódcy Regionu Wschodniego ds. koalicyjnych w ramach ISAF.


Zespół Szkół w Cycowie utrzymuje liczne kontakty także z innymi zaprzyjaźnionymi jednostkami, czego dowodem są pamiątkowe medale i ryngrafy od m.in. Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotra Patalonga, Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Ireneusza Bartniaka, Dowódcy 1 Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Leźnicy Wielkiej ppłk. dypl. Radosława Cyniaka, Dowódcy 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa ppłk. dypl. Macieja Mazurkiewicza oraz ppłk. dypl. Adama Greli, starszego specjalisty w Szefostwie Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych.


Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich
jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00
Zwiedzanie Izby w innym terminie jest możliwe po wcześniejszym
uzgodnieniu, tel. (82) 5677590