Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021

W piątek 10 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły dołączyli do Akcji Narodowego Czytania. Podczas jubileuszowej - dziesiątej już odsłony Narodowego Czytania pochyliliśmy się nad kartami dramatu „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Podczas spotkania została przypominana w prezentacji multimedialnej historia akcji zapoczątkowanej przez prezydenta B. Komorowskiego oraz zacytowano list obecnego prezydenta RP zachęcający do współtworzenia akcji:

– Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Uczniowie czytali fragmenty tragifarsy oraz obejrzeli fragment przedstawienia teatralnego wystawionego na deskach Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Podsumowaniem spotkania była pogadanka, w której został podkreślony kontekst społeczny związany z twórczością autorki.

Należy dodać, że za udział w akcji otrzymujemy podziękowanie z Kancelarii Prezydenta oraz wydanie specjalne lektury (na zdjęciu podziękowanie z 9. edycji).

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Sylwia Delekta-Prokopiuk.

GALERIA ZDJĘĆ: Narodowe Czytanie 2021.

Rok szkolny: 2021/2022