ŚWIETLICA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI

Zespół Szkół w Cycowie posiada trzy świetlice szkolne: dla uczniów szkoły podstawowej (otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.30).

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Regulamin Świetlicy zgodny ze Statutem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie.

Krótki film promujący naszą świetlicę.

CELE FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

 • zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych,
 • organizowanie racjonalnego, bezpiecznego wypoczynku,
 • wspomaganie procesu edukacyjnego szkoły i pomoc w nauce,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania z innymi oraz pracy nad sobą,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru: koleżeństwo, życzliwość, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność,
 • wdrażanie zasad higieny osobistej i ogólnej, budzenie wrażliwości na ład i porządek,
 • pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do i ze szkoły.

Zajęcia w świetlicy realizowane są zgodnie z Planem pracy dydaktyczno – wychowawczej tworzonym w oparciu o Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Cycowie.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • mgr Urszula Bargiel
 • mgr Grzegorz Bedlińśki
 • mgr Eliza Jóśko
 • mgr Ewa Kierepka
 • mgr Agnieszka Tokarska


RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Godzina Rodzaj zajęć
07:00–08:00 Schodzenie się dzieci, zabawy poranne
08:00–08:30 Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe przy muzyce, wyjście na spacer, wyjście na plac zabaw
08:30–09:00 Zajęcia dydaktyczne według planu pracy – pogadanki, rozmowy, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów
09:00–09:30 Zabawy w kącikach zainteresowań
09:30–10:00 Drugie śniadanie
10:00–10:30 Pomoc przy odrabianiu lekcji
10:30–11:30 Zajęcia plastyczne, techniczne, zabawy z zastosowaniem dramy, gry dydaktyczne
11:30–12:00 Wspólne czytanie książek, słuchanie bajek i piosenek z wykorzystaniem środków audiowizualnych
12:00–12:30 Obiad
12:30–13:00 Zabawy indywidualne i grupowe wg zainteresowań dzieci
13:00–14:00 Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy świetlicy szkolnej
14:00–15:00 Pomoc przy odrabianiu lekcji
15.00–15.30 Zajęcia ruchowe na sali zabaw lub hali sportowej, wyjścia na spacer, wyjścia na plac zabaw
15:30–16:00 Zajęcia relaksacyjne, czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych
16:00–16:30 Gry i zabawy rozwijające pamięć i koncentrację Porządkowanie świetlicy
DODATKOWE PROGRAMY REALIZOWANE W ŚWIETLICY

Od listopada 2015 r. nasza świetlica bierze udział w pilotażowej edycji ogólnopolskiego projektu MEGAMISJA, którego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji wychowawców świetlic oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. Przebieg programu oparty jest na fabularyzowanej grze (grywalizacji), która przenosi dzieci do cyfrowego laboratorium i pełnej przygód MegaMisji. Wykonując kolejne zadania, dzieci pomagają animowanym bohaterom historii i jednocześnie zdobywają wiedzę i umiejętności, które pomogą im być bezpiecznymi w sieci. Dzięki aktywnemu udziałowi w tym programie nasza świetlica została wzbogacona m.in. o książki, tablety, audiobooki, gry edukacyjne.

Kolejne etapy naszej przygody z MegaMisją możemy śledzić na stronie naszego profilu:

https://platforma.megamisja.pl/swietlica/profil/22

W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy ogólnopolski projekt „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, w ramach którego zorganizowane zostały m.in. konkursy plastyczne, konkurs recytatorski, przedstawienie teatralne oraz spotkanie dla uczniów i rodziców ph. „Czytanie łączy pokolenia”. Po zrealizowaniu wszystkich zadań przewidzianych regulaminem konkursu nasza świetlica otrzymała honorowy dyplom Studium Prawa Europejskiego.