LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁÓW

Aktualna ilość uczniów w poszczególnych oddziałach w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła Podstawowa

liczebność uczniów SP

Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej

liczebność dzieci OP-SP

Przedszkole Samorządowe

liczebność dzievci PS