Konkurs Lubimy opowiadanie w formie komiksu

Konkurs Lubimy opowiadanie w formie komiksu

Nauczyciele języka rosyjskiego Zespołu Szkół w Cycowie zorganizowali w bieżącym roku szkolnym III Gminny Konkurs Języka Rosyjskiego „Lubimy opowiadanie w formie komiksu”. Konkurs był propozycją dla uczniów i uczennic klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej z terenu gminy Cyców.

Konkursowi przyświecały następujące cele:

  1. Wprowadzanie ucznia w świat kultury polskiej i europejskiej poprzez wykorzystanie tekstów lektur przeznaczonych dla klas VII–VIII szkoły podstawowej;
  2. Wyszukiwanie informacji za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy przez ucznia;
  3. Zwrócenie uwagi na istotne miejsce języków obcych w edukacji szkolnej;
  4. Nabywanie i rozwijanie umiejętności językowych;
  5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;
  6. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych oraz kreatywności.

Forma konkursu zakładała połączenie kompetencji czytelniczych i plastycznych, gdyż należało wybrać ulubioną lekturę i na jej podstawie lub na podstawie wybranego fragmentu stworzyć komiks, który powinien zawierać historyjkę obrazkową z dymkami w języku rosyjskim.

Jury oceniło pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu, estetykę oraz szatę graficzną prac.

Do konkursu przystąpiło 7 osób.

W dniu 26.04.2024 r. komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace i ogłosiła, co następuje:

I miejsce – Kamila Piechota, kl. VIIA, SP Cyców

II miejsce – Patrycja Gajosz, kl. VIII, SP Głębokie

III miejsce – Ewa Matuszak, kl. VIIB, SP Cyców

Pozostali uczestnicy konkursu: Julia Oraczewska, kl. VIII, Bartłomiej Oraczewski, kl. VII, Mikołaj Rusek, kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Głębokiem oraz Lena Borowczyk, kl. VIIA SP Cyców otrzymali upominki i dyplomy za udział.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. Udowodniliście, że można polubić opowiadania w formie komiksu.

grafika

Konkurs Lubimy opowiadanie w formie komiksu

Rok szkolny: 2023/2024