Sukces uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

Sukces uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w Konkursie Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Konkurs ten składa się z trzech etapów:

  • etap szkolny, w którym wyłonieni zostają najlepsi uczniowie: troje z klas V i troje z klas VI – VIII,
  • etap okręgowy, w którym uczniowie muszą uzyskać co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi, aby zostali zakwalifikowani do ostatniego etapu,
  • etap ogólnopolski, który odbywa się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego.

Na każdym z tych etapów uczniowie muszą wykazać się ogromną wiedzą z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i turystycznej.

Tematyka konkursu o Poleskim Parku Narodowym obejmuje:

  • sieć obszarów Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
  • flora i fauna Parku,
  • środowisko geograficzne Parku,
  • ochrona przyrody.

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowali się z naszej szkoły: Jakub Matuszak z klasy 7 a, Maja Kotyńska z klasy 6 b oraz Mikołaj Głąb, również z klasy 6 b

4 czerwca odbył się finał konkursu i uczniowie ci musieli zmierzyć się z dużą konkurencją, gdyż w tym roku szkolnym w kategorii klas VI – VIII wzięło udział łącznie 29 najlepszych uczniów z różnych szkół. Etap ten składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, tylko dla 10 najlepszych uczniów.

Udział naszych uczniów w tym konkursie zakończył się sukcesem:

  • Mikołaj Głąb, uzyskał tytuł laureata VII stopnia,
  • Maja Kotyńska, uzyskała tytuł laureata VIII stopnia,
  • Jakub Matuszak, uzyskał tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, życząc dalszych sukcesów.

grafika

Sukces uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

Rok szkolny: 2023/2024