Zadanie wykonano, cel zrealizowano…

Zadanie wykonano, cel zrealizowano…

„Nie liczy się to, ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”. (Autor nieznany)

W naszej szkole dobiegła końca akcja „Ile waży św. Mikołaj?”, mająca charakter konkursu charytatywnego organizowanego dla całej Polski przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie.

Po zgłoszeniu grupy (kl. VIIB) już 27 października 2023 r. rozpoczęliśmy działania. Pierwszym krokiem były zbiórki bilonu (1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł), które odbywały się codziennie na terenie szkoły, siódmoklasiści z puszką odwiedzali uczniów kl. IV – VIII. Organizatorzy postanowili zintensyfikować przedsięwzięcie i zorganizować akcje towarzyszące. Ustalono, że będą to dwa działania dodatkowe. Wymyślono „Dzień kolorów” oraz bal przebierańców.

Dnia 7 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie odbyła się akcja pod hasłem „Dzień Kolorów”, Przedsięwzięcie miało na celu zbiórkę pieniędzy. Uroczystość odbyła się z podziałem na dwie części, pierwsza przeznaczona dla uczniów klasa IV – V, a druga dla uczniów klasa VI – VIII. Na początku listopada każda klasa wylosowała kolor, zgodnie z którym zaprezentowali się uczniowie właśnie 7 grudnia 2023 r.

Wszystkie zespoły klasowe pod opieką wychowawczyń przygotowały niezwykłe przebrania, aranżacje, z trudem można było rozpoznać naszych uczniów. Dodatkowo każda klasa wystąpiła na scenie, należy wspomnieć, że były to piosenki, zawołania, taniec, wiersze, transparenty i – najważniejsze - uczniowie przez miesiąc zbierali bilon, który w „Dniu kolorów” przekazali na szczytny cel.

Chłopcy z klasy VII B dokładnie zważyli przekazane pieniądze. Akcja miała charakter konkursu, nad wyborem najlepiej przygotowanych klas czuwało jury, które świetnie poradziło sobie z trudną materią, bogactwem form, wysokim poziomem przygotowania klas. Ostatecznie przyznano cztery nagrody dla zwycięzców.

Wszyscy bawili się rewelacyjnie, wychowawcy integrowali zespoły uczniów, wdrażali do pomocy innym, po prostu realizowali cele programu wychowawczego, zaś uczniom ogromną radość sprawiło niesienie pomocy, dołożenie od siebie tej przysłowiowej cegiełki.

Mam nadzieję, że angażowanie uczniów w organizację tak dużego przedsięwzięcia przyniesie wymierne korzyści, nauczy samodzielności i odpowiedzialności. Uroczystość była okazją do rozmów, integracji, współpracy i działania na rzecz innych. Na drugi dzień liczono i pakowano zgromadzone w ten sposób kwoty.

Naszym kolejnym krokiem był bal przebierańców, który odbył się 4 stycznia 2024 r., miał na celu pomnażanie zbieranego bilonu. Uroczystość przeznaczona dla uczniów klas IV – VIII zgromadziła wielu chętnych do udziału. Każdy zaprezentował się w przebraniu i uiścił wpłatę w wysokości 5 zł – płacąc drobnymi monetami, np. 10 gr, 20 gr czy 50 gr.

Gdy wybrano jury, uczniowie rozpoczęli prezentację swoich przebrań, kostiumów, rekwizytów. Organizatorzy oraz Samorząd Uczniowski zakupili słodkie nagrody i wyróżnienia. W związku z zaangażowaniem w pozyskanie nagród i ich finansowanie - ogromne podziękowania przekazujemy Pani Katarzynie Ganczaruk, opiekunce Samorządu Szkolnego. To wkład w zwieńczenie całej akcji, jesteśmy wdzięczni.

W czasie trwania balu odbyły się korowody postaci z bajek, baśni, filmów, komiksów, lekcja tańca, zabawa „Sopelki”, zgaduj – zgadula. Do zwycięzców trafiły nagrody i wyróżnienia. Dyskoteka w formie balu przebierańców bardzo się spodobała, przykuła uwagę nawet starszych żaków z naszej szkoły. Królowały przebrania futerkowe, króliki, kotki, ale oczarowała nas Pippi Langsstrumpf, czyli Anastazja Kunaszyk z kl. IV C, która wyglądała niezwykle. Przybyli rycerze, księżniczki, sportowcy, piosenkarka, Minionki, potwory, duchy, a nawet mnich.

Po tym wydarzeniu podsumowaliśmy akcję i zebrany bilon odwieźliśmy do siedziby Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie przy ul. Jezuickiej 4 m.9, w tym niezwykłym wydarzeniu 11 stycznia br. wzięła udział delegacja z klasy VII B wraz z wychowawczynią. Dzięki ogromnej życzliwości i szczodrości uczniów i nauczycieli udało się nam zebrać 187 kg bilonu - od 1 gr do 2 zł. Datki zostały posegregowane w woreczki po kilogramie wg wzoru, np. 610 szt. po 1 gr do jednego worka, następnie po 2 gr - 470 szt. i tak każdy nominał. Pakowanie i przeliczanie trwało wiele godzin, zawsze mogłam liczyć na pomoc i zaangażowanie dziewcząt i chłopców z kl. VII B. Ci ostatni stanęli na wysokości zadania i zapakowali pudła ważące średnio po 35 kg do busa, a później je rozpakowali w Lublinie.

Zadania, działania, pomysły okazały się czasochłonne, ale ten czas wykorzystaliśmy w sposób twórczy.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by akcja odniosła sukces i podzielili się sercem – dziękujemy, szczególnie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za stworzenie okazji i możliwości niesienia pomocy, angażowania się w pomoc i pracę na rzecz tych, którzy jej potrzebują.

Jako opiekun i organizator jestem urzeczona zapałem moich wychowanków z klasy VII B, dużym poczuciem odpowiedzialności, współpracą, pomocą i zaangażowaniem. Wszyscy uczniowie tej klasy otrzymali dyplomy z podziękowaniami za udział w akcji „Ile waży święty Mikołaj?”.

Wspólnie – można więcej!

grafika

Zadanie wykonano, cel zrealizowano…

Rok szkolny: 2023/2024