Rozmowy o bezpieczeństwie

Rozmowy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz odpowiedzialność prawna nieletnich były głównymi tematami spotkań uczniów klas Va, VIa, VIIa i b oraz VIIIa z Panią sierżant sztabową Anną Brodaczewską z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się m.in. z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się jako użytkownicy Internetu, jakie zachowania są zabronione przez prawo; zostały im również przekazane informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, których przestrzeganie pozwoli uchronić się przed cyberprzemocą, oszustwami, wyłudzeniami itp.

Prowadząca spotkania omówiła także zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Zwróciła m.in. uwagę na to, jakie konsekwencje prawne grożą osobom nieletnim za popełnienie czynów karalnych oraz jakie zachowania, świadczące o demoralizacji, mogą stać się podstawą do zastosowania przez sąd środków wychowawczych.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Iwona Niemiec.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Rozmowy o bezpieczeństwie.

Rok szkolny: 2023/2024