Jak zważyć dobro?

Jak zważyć dobro?

„Nie liczy się to ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”. (Autor nieznany)

Dnia 7 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie odbyła się akcja pod hasłem „Dzień Kolorów” – to jedna z akcji towarzyszących tej głównej, czyli „Ile waży św. Mikołaj?”. W poprzednim artykule pisaliśmy o przystąpieniu do IX Ogólnopolskiego Konkursu Charytatywnego organizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo - pod tym właśnie tytułem. Przedsięwzięcie ma na celu pomoc, której chcemy udzielić, zbierając bilon od 1 gr do 5 zł. Działamy już od 27 października br.

Dzisiejsza uroczystość odbyła się z podziałem na dwie części, pierwsza przeznaczona dla uczniów klasa IV–V, a druga dla uczniów klasa VI–VIII. W związku z tym, że na początku listopada każda klasa wylosowała kolor, by w nim zaprezentować się właśnie 7 grudnia 2023 r. Losowanie przeprowadzili: H.Skórska klasa VIIB oraz K.Pleskot klasa VIIB.

Oto kolory wylosowane przez klasy:

Klasa IV A - biały, klasa IV B – żółty, klasa IV C – różowy.

klasa V A – fioletowy, klasa V B - czerwony, klasa V C – pomarańczowy.

Klasa VI A – zielony, klasa VI B – szary.

Klasa VII A – granatowy, klasa VII B – brązowy.

Klasa VIII A – niebieski, klasa VIII B – czarny.

Gwoli wyjaśnienia akcję organizują uczniowie i wychowawczyni klasa VIIB, p.Anna Kozak–Okońska. Wszystkie zespoły klasowe pod opieką wychowawczyń przygotowały niezwykłe przebrania, aranżacje, z trudem mogliśmy rozpoznać naszych uczniów. Dodatkowo każda klasa zaprezentowała się na scenie (oprócz klasy VIIB – organizatorzy), należy wspomnieć, że były to piosenki, zawołania, taniec, wiersze, transparenty i – najważniejsze, uczniowie przez miesiąc zbierali bilon, który w „Dniu kolorów” przekazali na szczytny cel.

K.Pleskot i J.Forysiuk uczniowie klasa VIIB dokładnie zważyli przekazane pieniądze. Przedstawiamy listę klas i wpłaconych sum:

Klasy IV

Klasa IV A wraz z wychowawczynią p. R. Chaciewicz - Bogacz - 13.70 kg

Klasa IV B wraz z wychowawczynią p. M. Grochowską – 30.70 kg

Klasa IV C wraz z wychowawczynią p. I. Jóźwik – 4,40 kg

Klasy V

Klasa V A wraz z wychowawczynią p. E. Czerniak – 10,80 kg

Klasa V B wraz z wychowawczynią p. M. Kosacką – 8, 60 kg

Klasa V C wraz z wychowawczynią p. Justyną Tomasiak- 17 kg

Klasy VI

Klasa VI A wraz z wychowawczynią p. E. Misiewicz – Hulewską- 15.10 kg

Klasa VI B wraz z wychowawczynią p. F. Golan – 26.40 kg

Klasy VII

Klasa VII A wraz z wychowawczynią p. M. Siroń - 8.10 kg

Klasa VII B wraz z wychowawczynią p. A. Kozak-Okońską (organizatorzy) – 6 kg

Klasy VIII

Klasa VIII A wraz z wychowawczynią p. I. Wróblewską – 3.40 kg

Klasa VIII B wraz z wychowawczynią p. A. Widzińską – 21,40 kg

Akcja miała charakter konkursu i dla czterech klas organizatorzy ufundowali słodkie nagrody, w zakupie nagród partycypowała także Rada Rodziców. Przez cały czas trwania uroczystości pracowało wspaniałe jury w składzie:

Przewodniczący: Dyrektor ZS Pan mgr Z.Rutkowski, Mikołajka - Pani Katarzyna Ganczaruk, którą swym dobrym sercem wsparła Pani Anna Stefańczyk, a także dwoje najgrzeczniejszych uczniów z klasy VIIB, czyli J.Małecka i M.Cąkała. Zespół oceniający miał bardzo twardy orzech do zgryzienia, należało bowiem ocenić strój zgodny z wylosowanym kolorem, pomysł i prezentację, a także ilość zgromadzonego bilonu.

Po burzliwych obradach wyróżniono uczniów klas:

IV B – I miejsce w kategorii klas IV – V

V B – II miejsce w kategorii klas IV - V

KLASA VIII B – I miejsce w kategorii klas VI – VIII

Klasa VI B – II miejsce w kategorii klas VI – VIII

Jury poradziło sobie z trudną materią, bogactwem form, wysokim poziomem przygotowania klas. Kieruję do Państwa słowa ogromnego uznania i podziękowania za trud, za bycie tą Asnykowską cząstką w zespole, z którego wypłynęła nasza siła.

Wszyscy bawili się rewelacyjnie, wychowawcy integrowali zespoły uczniów, wdrażali do pomocy innym, po prostu realizowali cele programu wychowawczego. Serdecznie dziękuję Paniom – wychowawczyniom - za ten poryw serc, które biły jednym rytmem za okazanie wsparcia, za ogromne zaangażowanie. Stałyście się Panie filarami tego przedsięwzięcia, nie szczędząc czasu i sił, wychowankowie czują tę moc, uczą się od najlepszych.

„Dzień kolorów” prowadziły uczennice klasy VIIB: E.Matuszak i P.Lutruk, w roli Mikołaja wystąpił M.Zwoliński, strój Mikołaja dostarczył M.Bronecki, a długą czapkę do ziemi – O.Siuda. Wszelkiej pomocy przy zakupach, pakowaniu nagród, organizowaniu sali na występ zapewnili uczniowie klasy VIIB: E.Matuszak, H.Skórska, P.Lutruk, N.Lamut, A.Wasilewicz, O.Siuda, O.Tomaszewska i inni. Z historią prawdziwego św. Mikołaja zapoznała nas H.Skórska, zaś postać krasnala w czerwonej czapce, na saniach ciągniętych przez renifery przedstawił B.Czarnecki. Piosenki świąteczno - mikołajkowe przygotowali: C.Romanowski i P.Bielecki, dzwonki św. Mikołaja i gra na nich K.Szuba. Prawie każda uczennica i każdy uczeń z klasy VIIB mieli swój udział w organizacji uroczystości. Z powodu choroby zabrakło kilkorga spośród siódmoklasistów, m.in. L.Wawer, P.Ignatiuka i K.Zawrotniaka.

Mam nadzieję, że angażowanie uczniów w organizację tak dużego przedsięwzięcia przyniesie wymierne korzyści, nauczy samodzielności i odpowiedzialności. Uroczystość była okazją do rozmów, integracji, współpracy i działania na rzecz innych. Teraz trwa liczenie i pakowanie zgromadzonych kwot. Naszym kolejnym krokiem będzie bal przebierańców, już 4 stycznia 2024 r. zapraszamy do udziału i pomnażania zbieranego bilonu. Po tym wydarzeniu, podsumujemy akcję i zebrany bilon odwieziemy do Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by akcja odniosła sukces i podzielili się sercem - dziękujemy.

Tekst: Anna Kozak-Okońska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Jak zważyć dobro?.

Rok szkolny: 2023/2024