„Kochamy lato” – zajęcia modelowe

„Kochamy lato” – zajęcia modelowe

30 września 2023 r. zakończyliśmy nasz udział w trwałości projektu - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Przedszkolaki przez dwa lata wykonywały zadania, tworzyły prace wg własnych pomysłów, nauczycieli oraz ekspertów i specjalistów zespołu SCWEW stając się otwartymi na nowe wyzwania, zrozumienie, tolerancję. Pomysłowość dzieci okazała się bardzo imponująca a ich chęci do pracy przy tworzeniu różnych ćwiczeń, projektów przynosiły efekty i były widoczne na zdjęciach, które mogliście Państwo oglądać na stronach internetowych naszego przedszkola. Mamy nadzieje, że okres ten pozwolił nam lepiej zrozumieć i włączyć jak najwięcej założeń edukacji włączającej. Tą wspaniałą przygodę, nasze przedszkole, ukończyło zajęciami modelowymi, których tematem przewodnim było lato i jego barwy. Był to wspaniały czas na wyśmienitą zabawę w gronie przyjaciół.

Dziękujemy wszystkim za włożony trud, cierpliwość i poświęcony czas.

Tekst: Edyta Borowiec-Oziemczuk. Zdjęcia: Ilona Wnuk, Edyta Borowiec- Oziemczuk.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: „Kochamy lato” – zajęcia modelowe.

Rok szkolny: 2023/2024