Spotkanie z radcą prawnym

Spotkanie z radcą prawnym

W dniu 7 lutego odwiedził naszą szkołę radca prawny, Pan Piotr Kaniowski. Celem tej wizyty było spotkanie z uczniami klas VII i VIII, podczas którego Pan Piotr przybliżył uczniom zagadnienia związane z konsekwencjami prawnymi agresywnych i przemocowych zachowań dzieci i młodzieży.

Nasz gość zwrócił uwagę m.in. na zagrożenia, jakie wiążą się z podejmowaniem różnego rodzaju ryzykownych zachowań. Podając przykłady, z którymi zetknął się w swojej pracy, ostrzegał młodzież przed używaniem substancji psychoaktywnych, pod wpływem których często dochodzi do popełniania czynów karalnych.

Uczestnicy spotkania zdobyli także informacje dotyczące zawodów prawniczych. Dowiedzieli się między innymi czym zajmują się osoby reprezentujące takie zawody jak radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz czy komornik sądowy oraz jaka jest ścieżka kształcenia, która umożliwia zdobycie kwalifikacji do wykonywania tych zawodów.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach przedsięwzięcia „Edukacja prawna dla szkół” realizowanego przez Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie we współpracy z Powiatem Łęczyńskim.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Paweł Enskajt.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Spotkanie z radcą prawnym.

Rok szkolny: 2022/2023