Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

Corocznie 26 września w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Języków, którego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. W naszej szkole w dniach od 26 do 30 września nauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego prowadzili lekcje, na których uczniowie poznawali ciekawostki dotyczące języków obcych. Celem zajęć było ukazanie uczniom znaczenia uczenia się języków obcych, propagowanie nauki języków obcych przez całe życie oraz prezentowanie różnorodności kulturowej. Uczniowie poznali typowe zwroty w różnych językach, słuchali piosenek i rozwiązywali quizy kulturowo - językowe.

Piątek, 30 września został poświęcony językowi ukraińskiemu, który od kwietnia ubiegłego roku rozbrzmiewa w murach naszej szkoły. Dobrą okazją, aby poznać język i kulturę danej społeczności, jest rozmowa przy gościnnym stole. Aby przybliżyć zwyczaje kulinarne swojego kraju, a także zaprezentować ulubione utwory muzyczne, uczennice z Ukrainy uczące się w klasach 5A, 7B i 8B przygotowały degustację typowych ukraińskich potraw, na którą zaprosiły koleżanki i kolegów z klas ósmych. Przy tradycyjnej herbacie i smacznych przekąskach szybko nawiązały się rozmowy we wszystkich językach obcych, jakich uczniowie uczą się w naszej szkole. Spotkanie miało również na celu wdrażanie uczniów do tolerancji i otwartości na różnorodność języków i kultur, z którą z pewnością zetkną się w niedalekiej przyszłości w szkole i w pracy. Po zadowolonych minach uczestników można było wnioskować, że wśród młodzieży jest po temu sprzyjająca atmosfera, pełna zrozumienia i wzajemnego szacunku. Dziękujemy dziewczynkom z Ukrainy za entuzjazm i pozytywną energię. Przy organizacji wydarzenia pomagała Anna Stefańczyk, nauczyciel języka rosyjskiego i polskiego jako obcego.

Tekst: Agnieszka Pawlak, Anna Stefańczyk. Zdjęcia: Agnieszka Pawlak, Anna Stefańczyk.
grafika

GALERIA ZDJĘĆ: Europejski Dzień Języków.

Rok szkolny: 2022/2023