Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Gmina Cyców uzyskała w roku 2022 dofinansowanie w wysokości 69 980,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Całkowita wartość wycieczek to 87 475,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Cyców mogą uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.


logo