Mamy Finalistę Konkursu Matematycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty!

Mamy Finalistę Konkursu Matematycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty!

„Nic na świecie nie przychodzi bez pracy. […].
Talent to zdolność logicznego myślenia, a tę nabywa się przez długą pracę.” (Leon Jeśmanowicz, UMK)

Mateusz Czerniak – klasa VIII C – uzyskał tytuł Finalisty Konkursu Matematycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wyniki zostały ogłoszone 21 marca 2022 r. Uczniowi należą się gratulacje, gratulacje i jeszcze raz gratulacje!

Jak wyglądała droga do sukcesu? Należało „przejść przez sito” trzech etapów konkursowych:

I etap (szkolny) w dniu 1 grudnia 2021 r. przeszli pomyślnie uczniowie – Sandra Golan (klasa VIII A) i Mateusz Czerniak (klasa VIII C)

II etap (rejonowy) w dniu 12 stycznia 2022 r. przeszedł pomyślnie Mateusz Czerniak (klasa VIII C)

III etap (wojewódzki) w dniu 2 marca 2022 r. – Mateusz wywalczył tytuł Finalisty.

Za to szczególne osiągniecie Mateusz został nagrodzony pamiątkową statuetkę od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół im. 7 PUL na uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 24 czerwca 2022 r.

Jak co roku każdy uczeń mógł spróbować swoich sił w konkursach ogłoszonych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konkursów było wiele: polonistyczny, matematyczny, historyczny, fizyczny, geograficzny, biologiczny, chemiczny, języka angielskiego, języka rosyjskiego… Określony zakres wiedzy oraz stosowna literatura, choć nadawały kierunek przygotowań, to nie dawały gwarancji sukcesu w konkursach, gdyż te były – jak zawsze – wieloetapowe, wymagające i nieprzewidywalne.

Wszystkich zainteresowanych Konkursem Matematycznym (innymi też!) kierujemy na strony LSCDN, gdzie można pobrać arkusze konkursowe i zacząć swoją pracę… Naprawdę warto!

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/12354,Arkusze-zadaniowe-20202021-etap-drugi-i-trzeci.html

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/11383,Arkusze-zadaniowe-20192020-etap-drugi-i-trzeci.html

Zachęcamy do przygotowań i konkursowych zmagań w przyszłym roku szkolnym 2022/23. Jest szansa uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej lub zwolnienia z części egzaminu ósmoklasisty. Możliwa jest też ocena celująca na świadectwie.

Tekst: Małgorzata Popow. Zdjęcia: Małgorzata Popow.

GALERIA ZDJĘĆ: Mamy Finalistę Konkursu Matematycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty!

Rok szkolny: 2021/2022