Działaj z imPETem!

Działaj z imPETem!

Kampania Działaj z imPETem! to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu wśród dzieci. Dzięki naszym staraniom, mamy realny wpływ na zwiększanie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów z frakcji żółtego pojemnika: opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Dzieci, przez cały rok, uczą się poprzez zabawę, jak należy segregować odpady i dlaczego powinny to robić. Działaj z imPETem! jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać.

Kampania to sposób na edukację ekologiczną, która przynosi efekty. Nasze przedszkolaki biorą udział w projekcie wykonując różnorodne zadania dotyczące przetwarzania, segregacji i uczestniczą w ogólnopolskim konkursie Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego wyrzucają.

Nauka przez zabawę jest najlepszą formą przyswajania wiedzy i umiejętności.

Tekst: Edyta Borowiec-Oziemczuk. Zdjęcia: wychowawcy przedszkola.

GALERIA ZDJĘĆ: Działaj z imPETem!

Rok szkolny: 2021/2022