„Edukacja Włączająca - obrazy jesieni” w przedszkolu

„Edukacja Włączająca - obrazy jesieni” w przedszkolu

Dokładnie 6 lat temu, w październiku 2015 r., Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej wraz z luksemburskim Ministerstwem ds. Edukacji, Dzieci i Młodzieży zorganizowała Wysłuchanie w Parlamencie Europejskim pod tytułem „Edukacja Włączająca – Podejmij Działania!”. Przewodniczyła w tym luksemburska prezydencja Rady Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięły udział młode osoby, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z niepełnosprawnościami. Podjęto omówienie pojęcia edukacji włączającej w swoich szkołach i społecznościach. Mogłoby się to wydawać dla nas dotychczas niemożliwe. Jednak Edukacja Włączająca, dotarła również do Nas, do Polski, do Cycowa, do naszych dzieci. Daje to ogromną szansę na udzielenie odpowiedzi na bieżące potrzeby najmłodszych, tj. m.in. jakie są bariery utrudniające przyswajanie wiedzy, jak można pomóc, aby każde dziecko miało równą szansę być włączonym do społeczeństwa.

Nasz podzespół SCWEW składający się z eksperta ds. edukacji włączającej Małgorzaty Partyka-Nowak, specjalisty Ewy Góra-Haraszczuk i koordynatora Edyty Borowiec-Oziemczuk, wspólnie z całą kadrą pedagogiczną przedszkola, zorganizował i przeprowadził warsztaty dla przedszkolaków pn. "Edukacja Włączająca - obrazy jesieni" oraz prezentację dla rodziców, w celu zapoznania z modelem Edukacji Włączającej. Dzieci poznawały ją zmysłami. Zmysły stanowią bardzo ważny element, dzięki któremu ludzie mogą poznawać świat i się rozwijać. Zapewniają bezpieczeństwo oraz pomagają przetrwać. Dostarczają informacji, których potrzebujemy by funkcjonować. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach, co pokazało, że w Edukacji Włączającej każde dziecko jest ważne i zaspokajanie jego potrzeb jest zawsze na pierwszym miejscu.

W dalszej części odbyły się konsultacje dla nauczycieli i dyrektora placówki, nakierowanych na usprawnianie podejmowanych działań w zakresie doskonalenia rozwoju milusińskich i udzielaniu fachowej pomocy, w pokonywaniu napotykanych trudności oraz zapewnianie nauczycielom, rzetelnych informacji dotyczących różnych potrzeb dzieci, co jest kluczowe dla tworzenia wzajemnego szacunku i tolerancji, ponieważ „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił tego, czego pragnie” (Paulo Coelho).

Tekst: Edyta Borowiec-Oziemczuk. Zdjęcia: Edyta Borowiec-Oziemczuk, Tomasz Szymona, Monika Staszczyk.

GALERIA ZDJĘĆ: „Edukacja Włączająca - obrazy jesieni” w przedszkolu.

Rok szkolny: 2021/2022