Projekt Czytam z klasą lekturki spod chmurki

Projekt " Czytam z klasą lekturki spod chmurki"

Uczniowie klas pierwszych, uczęszczający do świetlicy szkolnej rozpoczęli realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Czytam z klasą lekturki spod chmurki" - Edycja Ekologiczna.

Celem projektu jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym.

Projekt składa się trzech modułów: Moduł jesienny, zimowy i wiosenny. Zaczynamy!

Tekst: M. Staszczyk. Zdjęcia: M. Staszczyk.

GALERIA ZDJĘĆ: Projekt " Czytam z klasą lekturki spod chmurki".

Rok szkolny: 2020/2021