Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „OLIMPUSEK”

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „OLIMPUSEK”

Uczniowie z klas I-III naszej szkoły wzięli udział w sesji zimowej olimpiady „Olimpusek”. Olimpiada miała zasięg ogólnopolski i została przeprowadzona w dniu 08-01-2020 r. W olimpiadzie brało udział 31 uczniów.

„Olimpusek” polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście i znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy polonistycznej, matematycznej oraz społeczno-przyrodniczej. Olimpiada pozwoliła na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdzian obejmował zestaw pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Test zawierał pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Przygotowaniem i przebiegiem olimpiady nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Tekst: A. Matuszak. Zdjęcia: E. Pasztelan.

GALERIA ZDJĘĆ: Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „OLIMPUSEK”.

Rok szkolny: 2019/2020