Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku, ustanowiła ogólnopolskie święto weteranów – Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To święto wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z polecenia Rzeczypospolitej, wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granicami.

Ustanowione święto jest wyrazem szacunku i uznania państwa i narodu dla ponad 90-tysięcznej rzeszy polskich weteranów misji wojskowych prowadzonych od 66 lat na trzech kontynentach. Początki udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych sięgają roku 1953, kiedy to pierwsza ich grupa rozpoczęła służbę w zorganizowanej pod auspicjami ONZ Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Od tego czasu polscy żołnierze brali i biorą nadal udział w ponad 70-ciu operacjach prowadzonych w kilkudziesięciu państwach Azji, Afryki i Europy.


W tym szczególnym Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ składamy wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla wszystkich bohaterskich Weteranów, którzy wypełniali obowiązki wobec Ojczyzny poza Jej granicami, w trudnych warunkach geograficznych i klimatycznych, w oddaleniu od domu i najbliższych, w krajach o diametralnie odmiennych obyczajach, kulturze i religii, niosąc wsparcie i pomoc wszędzie tam, gdzie zagrożony był pokój i wolność człowieka.


Serdecznie dziękujemy za tę niezwykle wymagającą, a często niebezpieczną służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, życząc jednocześnie jak najlepszego zdrowia, siły i wytrwałości w realizacji wszystkich wytyczonych sobie celów, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.


Dyrekcja, Młodzież,
Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich
w Cycowie