Uroczystości z okazji 98. rocznicy bitwy pod Cycowem

Uroczystości z okazji 98. rocznicy bitwy pod Cycowem

98 lat temu pod Cycowem, w dniach 15 i 16 sierpnia 1920 roku, rozegrała się bitwa kawaleryjska, będąca częścią wojny polsko – bolszewickiej. Choć prowadzona z dala od miejsc, gdzie decydowały się losy wojny, odegrała niepoślednią rolę, gdyż odcięła Rosjanom dowodzonym przez generała Dotola z Grupy Mozyrskiej drogę na Lublin. Zmierzające w stronę Warszawy oddziały rosyjskie starły się z lubelskimi ułanami 7 Pułku. Znaczenie strategiczne bitwy sprawiło, że w 1925 r. nazwa „CYCÓW” znalazła się na jednej z czterech płyt Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a 7 Pułk Ułanów Lubelskich za działania w czasie wojny 1918-1920 został odznaczony w 1921 r. srebrnym krzyżem orderu wojennego Virtuti Militari.

Tegoroczne obchody 98. rocznicy bitwy pod Cycowem odbyły się w dniu 12 sierpnia, a ich współorganizatorem był Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się reprezentanci władz wojewódzkich i powiatowych, lokalnych instytucji z terenu gminy oraz duchowieństwa.

Licznie przybyli zaprzyjaźnieni z naszą placówką przedstawiciele 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, m.in.

  • gen. dyw. Jan Kempara,
  • płk Wiesław Kałkowski,
  • płk Tomasz Czechowski,
  • mjr Grzegorz Plaskota,
  • mjr Włodzimierz Dąbrowski

oraz p. Mariusz Buk – syn tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem śp. gen. br. Tadeusza Buka.

Dowódcę 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie gen. bryg. Szymona Koziatka reprezentowali: płk Jarosław Kowalski – dowódca 16 batalionu powietrznodesantowego oraz ppłk Maciej Mazurkiewicz.

Ze sztandarem przybyła także delegacja Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego.

W godzinach przedpołudniowych przedstawiciele władz gminy oraz innych organizacji lokalnych złożyli kwiaty na cmentarzu wojennym z lat 1915-1920, gdzie honorowy posterunek zapewnili harcerze Zespołu Szkół w Cycowie.

Następnie w kościele parafialnym odprawiono mszę świętą z udziałem Kompanii Honorowej 2 szwadronu 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego pod dowództwem por. Marcina Pierzyny, pocztów sztandarowych Zespołu Szkół w Cycowie, środowisk kombatanckich i jednostek OSP oraz przedstawicieli formacji kawaleryjskich kultywujących tradycje 7 PUL Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Lublina.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli w okolice pomnika upamiętniającego bój pod Cycowem, gdzie ppor. Norbert Kazusek odczytał Apel Pamięci, a żołnierze Kompanii Honorowej oddali salwę honorową. Przybyłe delegacje złożyły wieńce.

Kolejny etap obchodów rocznicowych odbył się na placu przy Urzędzie Gminy. Dużą atrakcją dla uczestników były: wystawa sprzętu wojskowego i dynamiczny pokaz wyszkolenia zorganizowany przez 7 batalion kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz pokaz umiejętności jeździeckich i posługiwania się bronią w wykonaniu grupy konnej.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt, Foto-Lider©.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości z okazji 98. rocznicy bitwy pod Cycowem.

Rok szkolny: 2017/2018

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości z okazji 98. rocznicy bitwy pod Cycowem.

Rok szkolny: 2017/2018