Bezpieczni w szkole

Bezpieczni w szkole

22 kwietnia 2018 r., w ramach V edycji programu „Bezpieczni w szkole”, odbyło się rozdanie nagród konkursu, który odbył się w trzech kategoriach:

  1. Kl. I-III SP – wykonanie plakatu pt. „Przemocy mówimy NIE! – Jak być dobrym kolegą/koleżanką”.
  2. KL. IV-VI SP – wykonanie plakatu pt. „Bądź widoczny na drodze – Projekt znaczka odblaskowego”.
  3. KL. VII oraz II i III GIM. – wykonanie plakatu pt. „Bezpieczni w szkole”.

Z pośród 40 uczestników konkursu wyłoniono 9 zwycięskich miejsc. Drugim etapem projektu były warsztaty profilaktyczne, których zadaniem było kształtowanie wśród uczniów postaw sprzyjających życiu bez uzależnień i nabywanie umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi.

Projekt został współtworzony przez wychowawców świetlicy szkolnej oraz przez pedagog szkolną panią Iwonę Niemiec oraz psychologa szkolnego pana Tomasza Szymonę.

Tekst: Eliza Jóśko. Zdjęcia: archiwum szkoły.

GALERIA ZDJĘĆ: Bezpieczni w szkole.

Rok szkolny: 2017/2018