Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r., ustanowiła ogólnopolskie święto -

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

To święto wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z polecenia Rzeczypospolitej, wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granicami.

Ustanowione święto jest wyrazem szacunku i uznania państwa i narodu dla ponad 90-tysięcznej rzeszy polskich weteranów misji wojskowych prowadzonych od 59 lat na trzech kontynentach. Początki udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych poza granicami państwa sięgają roku 1953, kiedy to pierwsza ich grupa rozpoczęła służbę w zorganizowanej pod auspicjami ONZ Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Od tego czasu polscy żołnierze brali i biorą nadal udział w ponad 70-ciu operacjach prowadzonych w 38 państwach Azji, Afryki i Europy.

szacunek i wsparcie

W tym uroczystym Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, szczególnego znaczenia nabierają słowa gen. Stanisława Maczka:

„Żołnierz polski walczy za wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski...”

W imieniu własnym oraz całej społeczności Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

przekazuję wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla wszystkich Weteranów, którzy wypełniali obowiązki wobec Ojczyzny poza Jej granicami, w oddaleniu od domu i najbliższych, niosąc wsparcie i pomoc wszędzie tam, gdzie zagrożone były pokój i wolność człowieka.

Przyjmijcie Państwo serdeczne podziękowania za tę niezwykle wymagającą, a często niebezpieczną służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz życzenia jak najlepszego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Zbigniew Rutkowski