X Gminny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”

X Gminny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”

„Kultura językowa rozpoczyna się tam, gdzie się zaczyna świadomość językowa” (Jerzy Bralczyk)

10 maja w naszej szkole odbył się jubileuszowy X Gminny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat” przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. W konkursowe szranki stanęło 23 uczniów reprezentujących pięć szkół podstawowych z terenu naszej gminy: Cyców, Świerszczów, Malinówkę, Głębokie i Stawek.

W tym roku uczniowie zmierzyli się z testem ortograficznym zawierającym bardzo zróżnicowane zadania od dyktanda z lukami, poprzez zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, po pytania wymagające wskazania odpowiedniej reguły wyjaśniającej pisownię. Pierwsze miejsce, a tym samym zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii Gminy Cyców, otrzymała Natalia Nowakowska z klasy VI SP w Głębokiem, (opiekun – mgr Ewa Bastrzyk).

Na drugim miejscu uplasowała się Marta Kuntska z klasy VI b SP w Cycowie, (opiekun – mgr Anna Kozak – Okońska).

Trzecie miejsce zdobyła Sylwia Kondraciuk z klasy VI b SP w Cycowie, (opiekun – mgr Anna Kozak – Okońska).

Czwartą i piątą pozycję zajęli: Anna Pękała z klasy V b SP w Cycowie, Bartłomiej Ostański z klasy V b SP w Cycowie, (opiekun obojga uczniów – mgr Anna Kozak – Okońska).

Miejsca od 1 do 5 zostały uhonorowane cennymi nagrodami rzeczowymi oraz książkowymi, zaś wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki oraz słodycze.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom. Cieszymy się z Waszego umiłowania ojczystego języka i troski o jego poprawność, co we współczesnym świecie, owładniętym przez multimedia, pełnym zagrożeń dla polszczyzny, jest godne podziwu i naśladowania. Serdecznie zapraszamy do nas za rok.

Organizatorki konkursu – p. Anna Kozak - Okońska, p. Monika Grochowska oraz p. Anna Kołodziej – w imieniu swoim oraz uczniów, składają serdeczne podziękowania za wsparcie konkursu:

- Dyrekcji Zespołu Szkół w Cycowie,

- Panu Wiesławowi Pikule – Wójtowi Gminy Cyców.

Tekst: Monika Grochowska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: X Gminny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”.

Rok szkolny: 2017/2018