Gminny etap konkursu „Jestem bezpieczny”

Gminny etap konkursu „Jestem bezpieczny”

25 kwietnia odbyły się w naszej szkole gminne eliminacje XVIII edycji Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem bezpieczny”. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe grupy uczniów z klas IV-VI reprezentujące poszczególne szkoły podstawowe z terenu gminy Cyców.

Głównym celem konkursu jest przekazanie uczniom wiedzy na temat różnego rodzaju zagrożeń a także sposobów reagowania w sytuacjach, które mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Uczestnicy konkursu dowiadują się jak postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, poznają przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich oraz dowiadują się gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Konkurs dotyczy także przepisów obowiązujących w ruchu drogowym, problematyki uzależnień, bezpiecznego korzystania z Internetu jak również bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwie.

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany. Cztery grupy zdobyły jednakową liczbę punktów i potrzebna była dodatkowa runda pytań. Uczennice reprezentujące naszą szkołę, Jolanta Kaczanowska, Jagoda Kister i Wiktoria Niemiec, zajęły II miejsce. Wyprzedziła je grupa ze Szkoły Podstawowej w Głębokiem. Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Garbatówce.

Wszyscy uczestnicy gminnych eliminacji konkursu otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cycowie.

Tekst: Iwona Niemiec. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Gminny etap konkursu „Jestem bezpieczny”.

Rok szkolny: 2017/2018