„Teczka Sztubaka – pokolenie Niepodległej”

„Teczka Sztubaka – pokolenie Niepodległej”

Materiały edukacyjne z okazji 100-lecia Niepodległości

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości PERN S.A. przy współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bankiem Pocztowym S.A. i Archiwum Akt Nowych zaangażował się w projekt edukacyjny skierowany do szkół i instytucji kulturalno-oświatowych „Dla Niepodległej”.

Z tej okazji przygotowane zostały materiały edukacyjne: w postaci plansz edukacyjnych w formie kalendarza, prezentującego wydarzenia niepodległościowe i sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu oraz pakiet edukacyjny „Teczka Sztubaka – pokolenie Niepodległej”.

Pakiet zawiera materiały edukacyjne z okresu międzywojennego: plecak, rozkładaną mapę II RP, wzory przedwojennych gazet, które będą szczególnie przydatne do tłumaczenia zjawisk i procesów historyczno-politycznych zachodzących w II RP, album gimnazjalistki: moda, uroda, zwyczaje, sposoby spędzania wolnego czasu, flagę Polski oraz instruktaż, jak składać flagę, kopertę ze znaczkiem, pierwsze banknoty II RP, multimedia – film: „Od Komendanta do Marszałka”, piłka zośka, list marszałka Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego i inne dokumenty. Taki właśnie pakiet edukacyjny otrzymała także nasza szkoła.

Pozyskane materiały staną się integralną częścią wystawy „W drodze do niepodległości”, która będzie udostępniona w naszej szkole w dniach 12-15 listopada 2018 r. Do tego czasu będą wykorzystywane przez uczniów na lekcjach historii.