obrazek

II Powiatowe spotkania warsztatowe Stop używkom! - Nikotyna

27 marca 2007 r.

"Modlą się o swoje zdrowie, a większość czyni wszystko co zdrowiu przeciwne" - to jedna z sentencji przytoczonych podczas II Powiatowych Spotkań Warsztatowych Szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie powiatu łęczyńskiego. Tegoroczne warsztaty poświecone były profilaktyce antynikotynowej i przebiegały pod hasłem "Stop! używkom - nikotyna". Gospodarzem warsztatów był Zespół Szkół w Cycowie.

Co robić, aby uchronić się przed nałogiem, jak z nim walczyć oraz jakie są zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki palenia - nad tym pracowały grupy warsztatowe złożone z uczniów, nauczycieli i rodziców. Efekty pracy poszczególnych grup podsumowane zostały przez zespół ekspertów, którzy omawiali prezentowane zagadnienia w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, prawnym, medycznym, finansowym, społecznym i moralnym.

Praca w grupach warsztatowych była okazją do integracji osób reprezentujących różne placówki, gdyż skład grup ustalony został losowo. Dzięki temu zamiast rywalizacji dominowała współpraca.

Podczas warsztatów zwrócono m.in. uwagę na potrzebę aktywnego stylu życia jako alternatywy dla różnego rodzaju używek. Dobrym przykładem a jednocześnie zachętą do podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej może być działalność zespołów tanecznych oraz sekcji gimnastycznej z Zespołu Szkół w Cycowie, o czym wszyscy uczestnicy warsztatów mogli się przekonać podczas występów tych grup.

Tekst: Iwona Niemiec.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

II Powiatowe spotkania warsztatowe Stop używkom! - Nikotyna

27 marca 2007 r.
obrazek