obrazek

Delegacja Zespołu Szkół w Cycowie z wizytą w szkole na Ukrainie

18-19 listopada 2006 r.

W dniach 18-19 listopada 2006 r. na Ukrainie gościła szkolna delegacja z Zespołu Szkół w Cycowie w składzie: Dyrektor Szkoły Zbigniew Rutkowski, wicedyrektorzy Wanda Szawuła i Elżbieta Sidorowska oraz rusycystki Małgorzata Karpowska i Anna Stefańczyk. Był to odzew na zaproszenie wystosowane przez dyrekcję Specjalistycznej Szkoły Nr 5 w Łucku na Wołyniu.

Celem wizyty było nawiązanie przyjaznych stosunków z partnerem zza wschodniej granicy oraz przygotowanie gruntu do dalszej owocnej współpracy. Spotkaniu przyświecało hasło programu ogłoszonego w 2006 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, który promuje wszelkie działania przyczyniające się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą.

Wizyta zbiegła się z jubileuszem 60-lecia szkoły w Łucku, co było dodatkowym źródłem wiedzy o bogatej historii i tradycjach placówki, a także o obyczajach i bogatej spuściźnie kulturowej tego regionu.

Spotkanie nauczycieli zaś było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń edukacyjnych szczególnie w dziedzinie języka angielskiego i rosyjskiego.

Gorące przyjęcie gospodarzy oraz wola kontynuowania współpracy zaowocowały konkretnymi decyzjami. Już w styczniu oczekiwana jest rewizyta ukraińskich gości. Celem przedsięwzięcia będzie ustalenie szczegółowych zasad dalszej współpracy, szkolenie w zakresie planowania, tworzenia i realizacji międzynarodowych wymian młodzieży oraz zapoznanie z historią lokalną i kulturą naszego regionu. Zwieńczeniem współpracy będzie obustronna wymiana młodzieży w ramach projektów promujących taką inicjatywę.

Dobrym prognostykiem na przyszłość jest nawiązanie korespondencji między rówieśnikami oraz żywe zainteresowanie projektem wśród młodzieży.

Tekst: Anna Stefańczyk.
Zdjęcia: Wojciech Miazio.
galeria

Delegacja Zespołu Szkół w Cycowie z wizytą w szkole na Ukrainie

18-19 listopada 2006 r.
obrazek