obrazek

Występ uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Janowicy

26 października 2006 r.

Występ uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Janowicy odbył się w czwartek 26 października 2006 r. w naszej szkole.

WTZ rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2001 r. Funkcjonuje w nim 6 pracowni. Warsztat zapewnia także pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników i ich rodziców. Głównym opiekunem WTZ w Janowicy jest p. Maria Lisek-Zięba.

W sali gimnastycznej szkoły w Cycowie podopieczni WTZ przedstawili sztukę "Lilie" A. Mickiewicza. W dalszej części spotkania odbył się recital Łukasza Liska (WTZ) oraz występy grup tanecznych z Zespołu Szkół. Koncert był zatem spotkaniem integracyjnym młodzieży Zespołu Szkół i podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy.

"Nasza placówka ogromna wagę przykłada do pomocy uczniom z różnego rodzaju dysfunkcjami i upośledzeniami. W miarę potrzeb tworzone są oddziały integracyjne. Organizuje się zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, nauczanie indywidualne i zajęcia terapeutyczne" - mówi Dyrektor ZS w Cycowie Zbigniew Rutkowski - "Tego rodzaju imprezy jak dzisiejszy koncert są korzyścią dla obu stron. Dla uczestników WTZ z Janowicy jest to kolejna okazja do pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności lokalnej i zaprezentowania swoich talentów i umiejętności. Natomiast dla naszej młodzieży jest to lekcja tolerancji, zrozumienia i szacunku dla osób upośledzonych i niepełnosprawnych, od których sami mogą się wiele nauczyć" - podkreśla Z. Rutkowski.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Występ uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Janowicy

26 października 2006 r.
obrazek