obrazek

"Złota Kielnia 2005" dla naszej hali sportowej

21 września 2006 r.

Rozstrzygnięto IV Edycję konkursu Budowa Roku "ZŁOTA KIELNIA" 2005 w województwie lubelskim zorganizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Lublin. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Dyrektor TP S.A. o/Lublin i Prezes Zarządu Polskiego Radia Lublin SA. Konkurs ma na celu wyłonić wyróżniające się technicznie i organizacyjnie przedsięwzięcia budowlane oraz ich twórców.

W kategorii Obiekty sportowe zwyciężyła hala sportowa przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie. Statuetkę Złotej Kielni oraz dyplom uznania odebrał zgłaszający halę do konkursu Dyrektor Zespołu Szkół mgr Zbigniew Rutkowski. W uroczystości rozstrzygnięcia konkursu brał udział również Wójt Gminy Cyców p. Jan Baczyński vel. Mróz reprezentujący Urząd Gminy jako Inwestora.

Hala sportowa w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubskim w Cycowie została oddana do użytku na początku 2005 roku. Wymiary hali: 36m x 18m. Inwestycję zrealizowano od października 2002 r. do listopada 2004 r. Powierzchnia użytkowa hali wynosi 1378,14 m2, a kubatura budynków - 7410,12 m3.

"Obiekt spełnia wszelkie wymagania techniczno-użytkowe, jakie stawia się obiektom tego typu. Hala jest obiektem o uniwersalnym przeznaczeniu. Posiada pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz tenisa ziemnego. Na terenie hali znajdują się również bloki szatniowe, umywalnie, prysznice, sanitariaty, pokój nauczycieli W-F, magazynki sprzętu sportowego i in. Budynek hali przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma pochylnię zewnętrzną oraz przystosowane odpowiednio sanitariaty. Obiekt posiada balkon widokowy, a w fazie projektu znajdują się także boczne trybuny z miejscami siedzącymi dla widzów. Hala sportowa jest dumą całej naszej społeczności, dlatego zdecydowałem się na udział w konkursie" - mówi Zbigniew Rutkowski.

Obiekt bardzo dobrze wkomponowany został w istniejącą zabudowę terenu szkoły - połączył dwa budynki budynek przedszkola i kl. I-III SP oraz najstarszy budynek szkoły dla kl. IV-VI SP i nowo wybudowane skrzydło gimnazjum).

W hali odbywają się zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół (ok. 820 uczniów SP i GM) pod opieką 6 nauczycieli wychowania fizycznego. Ponadto po zajęciach lekcyjnych na hali odbywają się treningi szkolnego klubu sportowego AMATOR, zajęcia zespołu tanecznego, treningi Lubelskiego Klubu Sportów Walk DAN, Ludowego Klubu Sportowego "BŁĘKIT".

"Hala sportowa spełnia również funkcję kulturalno-rekreacyjną. Odbywają się w niej liczne imprezy kulturalne - uroczystości szkolne, koncerty uczniów Zespołu Szkół, prezentacje teatralne młodzieży, festyny ekologiczno-zdrowotne, spotkania członków związku emerytów i rencistów itp. W hali realizowane są także projekty, w ramach których organizuje się uczniom czas wolny w czasie ferii i wakacji. Szkolna hala sportowa służy zarówno uczniom Zespołu Szkół, jak również całej społeczności lokalnej" - podkreśla Zbigniew Rutkowski.

"Złotą kielnię" w kategorii: obiekty użyteczności publicznej przyznano Szpitalowi Rejonowemu w Łęcznej. Statuetkę odebrał Starosta Powiatu Łęczyńskiego p. Piotr Winiarski. Jednym z głównych inicjatorów budowy szpitala był Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniew Rutkowski, który pełni obowiązki również Radnego Powiatu Łęczyńskiego.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

"Złota Kielnia 2005" dla naszej hali sportowej

21 września 2006 r.
obrazek