obrazek

Żegnamy Emerytów

13 października 2006 r.

Dzień 13 października 2006 roku i akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do uroczystego pożegnania p. mgr Barbary Sierżęgi i p. inż. Danuty Gajewskiej w związku z ich przejściem na emeryturę.

W geście wdzięczności za długoletnią pracę w zawodzie nauczyciela Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie wręczył Paniom Emerytkom piękne róże w ilości równej liczbie przepracowanych w oświacie lat.

Kilka pokoleń młodzieży wywodzącej się z Cycowa i okolic otrzymywało od p. Basi i p. Danusi najcenniejsze dary: uśmiech, dobro i wiedzę, a także wspaniały przykład życia i pracy dla innych.

Dziękujemy za wzór owocnej, sumiennej, pełnej oddania pracy w oświacie, za nieoceniony trud wychowawczy, kreowanie społecznych postaw młodzieży.

Pozostajemy wdzięczni z nadzieją, że nadal będą nas Panie wspierały radą i doświadczeniem.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Paweł Enskajt.
galeria

Żegnamy Emerytów

13 października 2006 r.
obrazek