obrazek

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

5 grudnia 2006 r.

Gimnazjaliści z Cycowa z powodzeniem biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej "Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce". Organizatorami konkursu są parki narodowe i krajobrazowe, a głównym koordynatorem Białowieski PN.

Nie było łatwo! Uczniowie w okresie wakacji zbierali i suszyli rośliny do zielników, wykonywali fotografie roślin do albumów i prezentacji multimedialnych. Wykonanie takiej pracy i zaliczenie testu z wiedzy ekologicznej było warunkiem pozytywnego wyniku eliminacji szkolnych. Nauczyciele: biologii - T.Kloc, chemii - D.Gajewska i opiekunowie koła turystycznego - M.Kapłan, E.Sidorowska, skutecznie wspierali wysiłki młodych ekologów i spośród początkowo zgłoszonej grupy 35 osób, 21 września 2006 r. wyłoniono do etapu wojewódzkiego 6 uczennic z kl. II i III GM. W nagrodę uczestnicy zostali zaproszeni w listopadzie na warsztaty edukacyjne w Poleskim PN.

5 grudnia 2006 r. odbył się w Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie etap wojewódzki konkursu. Reprezentanci powiatu łęczyńskiego i włodawskiego z 6 gimnazjów wytypowali 25 finalistów. Po rozwiązaniu testu z wiedzy ekologicznej i o Poleskim PN wyłoniono zwycięską trójkę. Uczennica Zespołu Szkół w Cycowie z kl. II GM - Monika Skalska w towarzystwie gimnazjalistek ze Starego Brusa i Włodawy pojedzie w kwietniu do Białowieży.

"W dzisiejszych czasach istnieje pilna potrzeba edukacji ekologicznej całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia. Przed szkołą stoi ważne zadanie. Jest nim wychowanie człowieka w pełni świadomego swojej odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje oraz umiejącego chronić własne zdrowie" - podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Rutkowski.

Tekst: Elżbieta Sidorowska.
Zdjęcia: Elżbieta Sidorowska.
galeria

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

5 grudnia 2006 r.
obrazek