155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Był taki rok, rok 63,
gdy garść Polaków pełna męstwa mocy,
silna nie liczbą, ale wolą ducha,
chciała powalić olbrzyma północy,
zerwać kajdany niewoli łańcucha.
Śnieżył się styczeń.

W dniu 22 stycznia w Kopinie, przy obelisku upamiętniającym wydarzenia roku 1863, odbyły się obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W uroczystości udział wzięli m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego Jan Baczyński vel Mróz, Wójt Gminy Cyców Wiesław Pikuła, Dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie Zbigniew Rutkowski oraz dzieci i młodzież ze szkół w Cycowie i Świerszczowie.

Harcerze z Cycowa zapewnili posterunek honorowy przy obelisku, a uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie pod kierunkiem p. Magdaleny Cepel i p. Jolanty Wichrowskiej przygotowali część artystyczną. Po okolicznościowych przemówieniach, zgromadzone delegacje złożyły pod obeliskiem symboliczne wiązanki kwiatów.

Obszar walk powstańczych obejmował także tereny gminy Cyców. Działały tu liczne oddziały, które stoczyły szereg bitew i potyczek. Miejscem pamięci tych wydarzeń sprzed lat jest obelisk poświecony poległym w Powstaniu na terenie gminy Cyców i w okolicach, przy którym corocznie odbywają się uroczystości patriotyczne.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: 155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Rok szkolny: 2017/2018