Turniej Barbórkowy w Ostrowie Lubelskim

Turniej Barbórkowy w Ostrowie Lubelskim

W dniu 12 grudnia 2017 r. uczniowie naszego gimnazjum brali udział w Turnieju Barbórkowym w Halową Piłkę Nożną o Puchar Prezesa RG „Bogdanka” organizowanym w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim w ramach obchodów Dnia Górnika.

Opiekę nad uczniami sprawowała p. Justyna Chaciewicz, która w imieniu Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego złożyła na ręce Dyrektora ZS w Ostrowie Lub. Krzysztofa Wąsali najszczersze gratulacje i wyrazy uznania za codzienny trud wkładany w kształcenie przyszłych kadr polskiego górnictwa, a przede wszystkim górnictwa na Lubelszczyźnie.

W tym uroczystym dniu Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy Pracownicy przyjęli życzenia pogody ducha, cierpliwości i nieustającej pasji w przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu charakterów młodych ludzi. Z kolei wszystkim Uczniom przekazano najlepsze życzenia siły i wytrwałości w realizacji wszystkich wytyczonych sobie celów.

Po rozgrywkach sportowych odbyło się wręczenie nagród, ceremonia wprowadzenia młodych górników do stanu górniczego oraz koncert orkiestry LW „Bogdanka”.

Tekst: Justyna Chaciewicz. Zdjęcia: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim.

GALERIA ZDJĘĆ: Turniej Barbórkowy w Ostrowie Lubelskim.

Rok szkolny: 2017/2018