VI. Turniej Mowy Polskiej „Wydarzenie, o którym warto pamiętać”

VI. Turniej Mowy Polskiej „Wydarzenie, o którym warto pamiętać”

Informacje o konkursie organizowanym przez Powiatową Bibliotekę w Łęcznej.

„Nie tylko przyszłość wieczną jest – nie tylko!...
I przeszłość wieczności jest dobą.” (C.K. Norwid)

Dnia 26 października br. odbył się już po raz szósty Turniej Mowy Polskiej, w którym tradycyjnie braliśmy udział. Oracje przygotowane przez naszych uczniów prezentowały wysoki poziom, jak wszystkie wystąpienia – w ilości 30 – z całego Powiatu Łęczyńskiego.

Zespół Szkół w Cycowie reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej:

Bartłomiej Ostański z klasy V B opowiadający o Rondzie Łęczyńskich Bohaterów Września; uczeń występował po raz pierwszy, ale poradził sobie znakomicie.

Wojciech Siwek z klasy V B, który wystąpił z oracją na temat: „Hartujemy wolę walki! – wydarzenie, o którym warto pamiętać” – opowiedział o wydarzeniu z dnia 6 listopada 2010 r., czyli o nadaniu imienia Generała Broni Tadeusza Buka Kompleksowi Boisk Sportowych Orlik 2012 w Cycowie; popis krasomówczy Wojtka zauroczył jury, czego wyrazem jest wyróżnienie, które otrzymał.

Gimnazjum miało także swojego reprezentanta, a właściwie reprezentantkę – Amelię Mejnarowicz z klasy II A, która przygotowała mowę pt. „Bitwa pod Cycowem – wielka historia – małej miejscowości”. Na pochwałę zasługuje fakt, że uczennica samodzielnie wykonała mapę Bitwy pod Cycowem, co okazało się pożyteczne przy omawianiu zawiłości rozlokowania zarówno oddziałów polskich, jak i szwadronów bolszewickich. Amelia wplotła do tekstu oracji wiele liryzmu, co uczyniło jej tekst prawdziwym i wzruszającym: „Lecz śmierć musiała zebrać żniwa… albowiem ułani są jak nasionko kiełkujące wśród pól- dojrzewają, by w złocie walczyć z wiatrem, a czasem przenoszone przez ptaki losu w różne strony – upadać raz na ziemię, raz na kamienie (…).

Dumą napawa fakt, że każdy z naszych uczniów podkreślał, że jest mieszkańcem/ mieszkanką tej ziemi, naszej „małej ojczyzny”, Cycowa.

Jesteśmy wdzięczni Pani Dyrektor Biblioteki Powiatowej w Łęcznej i jej pracownikom, że propagują idee „małych Ojczyzn”, w tym roku poprzez wydarzenia, o których niewątpliwie należy pamiętać. To wielki zaszczyt uczestniczyć w konkursie, móc opowiedzieć o wydarzeniach sprzed wielu lat, które odcisnęły piętno na naszej małej i wielkiej historii.

Tekst: Anna Kozak-Okońska. Zdjęcia: pracownicy Biblioteki Powiatowej w Łęcznej.

GALERIA ZDJĘĆ: VI. Turniej Mowy Polskiej „Wydarzenie, o którym warto pamiętać”.

Rok szkolny: 2017/2018