Dzień Seniora 2017

Dzień Seniora 2017

W sobotę 21 października, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Cycowie, uroczyście obchodzili DZIEŃ SENIORA. Honorowy patronat nad spotkaniem tradycyjnie objął Wójt Gminy Cyców.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło, m.in. Wójta Gminy Cyców p. Wiesława Pikuły, Dyrektora Zespołu Szkół w Cycowie p. Zbigniewa Rutkowskiego, Proboszcza Parafii św. Józefa w Cycowie ks. kanonika Zbigniewa Szcześniaka oraz wikariusza ks. Dawida Nowickiego. Obecni byli również reprezentanci władz Powiatu Łęczyńskiego w osobach: Przewodniczącego Rady p. Jana Baczyńskiego vel Mróz oraz Sekretarza p. Kazimierza Radko oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Licznie reprezentowane były środowiska emerytów i kombatantów. W spotkaniu uczestniczyli, m.in. Prezes Zarządu o/Chełm Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych p. Franciszek Golik, Prezes Koła Gminy Cyców ZKRPiBWZP p. Krystyna Błaszczuk, a także p. Kazimierz Mazurek i p. Barbara Mikołajczyk z Oddziału Chełmskiego PZERII.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Święta w Kościele Parafialnym. Następnie wszystkich uczestników zaproszono do hali sportowej Zespołu Szkół w Cycowie na poczęstunek oraz część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej.

Wszystkich zebranych powitał gospodarz obiektu, Dyrektor Szkoły p. Zbigniew Rutkowski, następnie głos zabrał Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Cycowie p. Stanisław Jamiński, zapraszając do obejrzenia montażu słowno-muzycznego uczniów z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. Część artystyczną zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich. Zaprezentowali się także podopieczni Warsztatów Zajęciowych w Janowicy – zespół Bębnoludy i solista Łukasz Lisek.

W dalszej części przeprowadzono wybory nowego składu Zarządu cycowskiego oddziału PZERII. Funkcję prezesa będzie pełnił p. Stanisław Jamiński.

Wyjątkowym i bardzo wzruszającym punktem sobotniego spotkania było uroczyste przekazanie Sztandaru Koła Gminy Cyców Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych pod opiekę społeczności i uczniom Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich W Cycowie. W środowisku lokalnym cycowska szkoła postrzegana jest jako placówka bogata w wartości, wierna ideałom swojego Patrona, szanująca i kultywująca tradycje narodowe. Dlatego też już kilka lat temu swój sztandar przekazało szkole także Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Federacja Światowa Koło nr 10 w Cycowie. Oba sztandary są obecnie wyeksponowane w szkolnej Izbie Tradycji.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Dzień Seniora 2017.

Rok szkolny: 2017/2018