Zajęcia z musztry z instruktorami 7 batalionu kawalerii powietrznej

Zajęcia z musztry z instruktorami 7 batalionu kawalerii powietrznej

Już po raz trzeci grupa uczniów wchodzących w skład sekcji szkolnego pocztu sztandarowego oraz drużyny harcerskiej, uczestniczyła w szkoleniu z musztry przeprowadzonym przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Spotkanie zorganizowano zgodnie z rocznym planem współpracy naszej szkoły z tomaszowską JW.

Sztandar dla społeczności szkolnej to symbol tradycji, dlatego otoczony jest najwyższym szacunkiem i należnymi honorami. Poczet Sztandarowy obecny jest podczas wszystkich najważniejszych uroczystości i niejednokrotnie reprezentuje społeczność szkolną podczas licznych imprez w całym regionie. Nasi harcerze bardzo często aktywnie uczestniczą w gminnych świętach patriotycznych, zapewniając honorowe posterunki w różnych miejscach pamięci narodowej. Dlatego staramy się dołożyć wszelkich starań, by właściwe przygotować młodzież do odpowiedniej postawy i zachowania się zgodnie z obowiązującym ceremoniałem.

Ponad dwugodzinne szkolenie miało teoretyczny i praktyczny charakter i jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Wojskowi instruktorzy pod przewodnictwem kpr. Konrada Pomykały wykazali się wysokim profesjonalizmem, ale też cierpliwością i doskonałym podejściem do młodzieży, dzięki czemu uczniowie aktywnie, z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Jako placówka współpracująca z 7 batalionem kawalerii powietrznej mamy ten przywilej organizowania ciekawych zajęć dla młodzieży z udziałem żołnierzy. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim wspólne kultywowanie tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich, kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, jak również promowanie zawodowej służby wojskowej jako jednej z możliwości kontynuowania edukacji ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Marta Gawlińska.

GALERIA ZDJĘĆ: Zajęcia z musztry z instruktorami 7 batalionu kawalerii powietrznej.

Rok szkolny: 2017/2018