Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

W 2001 roku Rada Europy ustanowiła 26 dzień września Europejskim Dniem Języków.

Z tej okazji, co prawda z lekkim opóźnieniem, w dniu 4.10.2017 odbyło się w naszej szkole święto języków obcych pod tym samym hasłem: Europejski Dzień Języków. Nauczyciele języków obcych we współpracy z nauczycielami języka polskiego i geografii przygotowali wiele ciekawych konkursów i zabaw językowych, a uczniowie chętnie podjęli inicjatywę i wykonali plakaty przedstawiające atrakcje turystyczne wielu miast europejskich. Do wspólnej zabawy na sali gimnastycznej zgłosili się uczniowie klas IV–VII SP i klas II–III Gimnazjum. Nie zabrakło łamańców językowych, przysłów w wielu językach, quizów, pracy ze słownikami czy pracy z mapą. Ogromny pęd do wiedzy wykazali uczniowie biorący udział w „biegającym dyktandzie” z języka angielskiego. Również język rosyjski miał silną grupę przedstawicieli, którzy błyskotliwie rozwiązali niełatwy quiz realioznawczy. Wobec tak dużego zainteresowania uczniów snujemy plany na przyszły rok. Niewykluczone, że pojawi się zabawa z publicznością, nauka popularnej piosenki lub krótkie scenki w różnych językach.

Z satysfakcją można stwierdzić, że I Europejski Dzień Języków osiągnął swoje cele, wśród których znalazły się: integracja organizatorów, uczestników i publiczności, popularyzowanie nauki poprzez zabawę oraz sprawdzenie umiejętności językowych. Miłym akcentem na ukoronowanie przedsięwzięcia był słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy!

Tekst: Anna Stefańczyk. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Europejski Dzień Języków.

Rok szkolny: 2017/2018