Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

 

Narodowe Czytanie


Narodowe Czytanie to prowadzona cyklicznie ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Akcja odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej, a zapoczątkował ją w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski.

Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. W całej Polsce 2 września 2017 r. odbyła się szósta już odsłona akcji „Narodowe Czytanie”. Podczas poprzednich edycji wspólnie czytano "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa i "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Samorządowcy, bibliotekarze, nauczyciele i młodzież z całego kraju czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Było to okazją do odpoczynku w miłej, literackiej atmosferze, a także inspiracją do refleksji i przypomnienia treści ważnych dla naszej historii i kultury.

W naszej szkole akcja odbyła się w drugiej połowie września. Uczestniczyły w niej dzieci z grup 5-latków Przedszkola Samorządowego, klasa VI a Szkoły Podstawowej i klasa III c Gimnazjum Publicznego. Aby wprowadzić wszystkich w weselny nastrój, czytanie odbywało się w scenerii Izby Regionalnej. Podczas każdego spotkania uczniowie przebierali się w stroje ludowe oraz zapoznawali się z eksponatami nawiązującymi tematycznie do lektury.

Cieszymy się, że razem mogliśmy popularyzować twórczość Stanisława Wyspiańskiego. Wspólnie rozwijać zainteresowania literackie naszych uczniów oraz uwrażliwiać młodych Polaków na rodzimą historię, tradycję i kulturę.

Tekst: Sylwia Delekta-Prokopiuk. Zdjęcia: Marta Gawlińska, Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Narodowe Czytanie.

Rok szkolny: 2017/2018