Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018!

Szanowni Rodzice,
kochani Uczniowie,
drodzy Nauczyciele!


Czas biegnie nieubłaganie i oto stoimy u progu nowego roku szkolnego 2017/2018. Przed nami kolejny rok zdobywania wiedzy, poszukiwania i dociekania tajemnic.

W bieżącym roku szkolnym naukę w Zespole Szkół w Cycowie pobierać będzie ok. 716 uczniów rozmieszczonych w 8 oddziałach gimnazjalnych, 20 oddziałach szkoły podstawowej i 7 przedszkolnych. Opiekę wychowawczą i dydaktyczną sprawować będzie 77 nauczycieli.

Wszystkim Uczniom życzę, by ten nowy rok szkolny przyniósł dużo zapału i satysfakcji, był czasem osiągania sukcesów w nauce, by wędrówka po świecie wiedzy była najwspanialszą przygodą w życiu.

Szanowni Pedagodzy! Przed nami kolejne obowiązki i nowe wyzwania. Życzę Państwu, aby nie zabrakło pogody ducha, cierpliwości i nieustającej pasji w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu charakterów młodych ludzi.

Drodzy Rodzice! We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, Wasza pomoc niezbędna. Dlatego życzymy Państwu przede wszystkim pociechy i dumy z dzieci. Żywimy również nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą pozytywne efekty.

Nie moglibyśmy stworzyć jednak takiej szkoły bez samorządu lokalnego oraz wielu instytucji z terenu gminy, które czynnie wspomagają nasze wysiłki. Wierzymy, że troska o warunki, w jakich kształcą się nasze dzieci i młodzież, jest troską nie tylko rodziców, nauczycieli i dyrekcji, ale także władz samorządowych i księży, którzy pomagają nam w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły.

Dyrektor
Zespołu Szkół w Cycowie
mgr Zbigniew Rutkowski

Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018!

Rok szkolny: 2017/2018