III Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”

III Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”

Za nami jest już III Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”, którego organizatorami byli Zespół Szkół w Cycowie i Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne INICJATYWA. Honorowy patronat nad imprezą jak co roku objęli: Wójt Gminy Cyców oraz Prezes Oddziału PTTK we Włodawie.

Nadrzędnym celem organizowanych corocznie rajdów jest odwiedzanie miejsc pamięci związanych z 7 Pułkiem Ułanów Lubelskich, kultywowanie tradycji pułkowych, a także popularyzowanie turystyki kwalifikowanej.

Tegoroczny Rajd upamiętniał w szczególności:

 • 97. rocznicy zwycięskiej bitwy 7 Pułku Ułanów Lubelskich z bolszewikami pod Cycowem,
 • 96. rocznicy przybycia 7 Pułku Ułanów Lubelskich do Mińska Mazowieckiego,
 • 80. rocznicy oficjalnego zatwierdzenia pełnej nazwy Pułku jako „7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego”.

Uczestnicy z Cycowa, Lublina, Włodawy oraz Tomaszowa Mazowieckiego wyruszyli w trasę busem o godz. 7.00. Program Rajdu obejmował bowiem miejsca pamięci 7 Pułku usytuowane poza terenem gminy Cyców, a mianowicie w Mińsku Mazowieckim, gdzie Pułk stacjonował w latach 1921 – 1939, czyli od zakończenia wojny polsko-bolszewickiej do wybuchu II wojny światowej.

Uczestnicy Rajdu mogli zobaczyć m.in.

 • bogate zbiory Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich,bogate zbiory Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich,
 • Skwer gen. Zygmunta Piaseckiego (dowódcy 7 Pułku w latach 1920-1929) oraz Głaz upamiętniający Generała,
 • Muzeum Ziemi Mińskiej,
 • Salę Tradycji w Klubie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz grób kasztanki Marszałka Piłsudskiego na terenie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej (miejsce dawnych koszar 7 Pułku Ułanów),
 • Kościół pw. Narodzenia NMP z wizerunkiem Matki Boskiej Anielskiej zwanej też Matką Boską Mińską lub Panią Hallera,
 • Plac Stary Rynek i Pomnik Niepodległości – miejsce corocznych obchodów Święta 7 Pułku Ułanów Lubelskich,
 • Pałac Dernałowiczów wraz z zabytkowym parkiem,
 • Pomnik poświęcony mińskim harcerzom działającym w Szarych Szeregach, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Podczas uroczystego podsumowania Rajdu Wójt Gminy Cyców p. Wiesław Pikuła, Dyrektor Zespołu Szkół p. Zbigniew Rutkowski oraz Prezes PTTK o/Włodawa p. Mieczysław Tokarski wręczyli uczestnikom znaczki pamiątkowe i materiały krajoznawcze (foldery, mapy itp.) promujące Gminę Cyców, Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie oraz Region Lubelszczyzny. Imprezę zakończyło wspólne ognisko integracyjne na terenie Stajni „Lansada” z uczestnikami III Rajdu Konnego „Zostały tylko ślady podków”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu za udział, wsparcie i współpracę. To dzięki Wam nasza inicjatywa mogła zostać zrealizowana już po raz trzeci. Zapraszamy do udziału w kolejnych organizowanych przez nas wydarzeniach.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Cyców, Prezesa Oddziału PTTK we Włodawie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Cycowie za wsparcie finansowe przy organizacji Rajdu.

Dziękujemy także p. Małgorzacie Zuzaniuk, Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem” oraz Sieci Sklepów „Lewiatan” oraz p. Rafałowi Wichrowskiemu, Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu poczęstunku podczas ogniska integracyjnego.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Elżbieta Sidorowska, Marta Gawlińska.

GALERIA ZDJĘĆ: III Ogólnopolski Rajd Pieszy „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”.

Rok szkolny: 2016/2017