Uroczystości z okazji 97. rocznicy bitwy pod Cycowem

Uroczystości z okazji 97. rocznicy bitwy pod Cycowem

97 lat temu pod Cycowem, w dniach 15 i 16 sierpnia 1920 roku, rozegrała się bitwa kawaleryjska, będąca częścią wojny polsko – bolszewickiej. Choć prowadzona z dala od miejsc, gdzie decydowały się losy wojny, odegrała niepoślednią rolę, gdyż odcięła Rosjanom dowodzonym przez generała Dotola z Grupy Mozyrskiej drogę na Lublin. Zmierzające w stronę Warszawy oddziały rosyjskie starły się z lubelskimi ułanami 7 Pułku. Znaczenie strategiczne bitwy sprawiło, że w 1925 r. nazwa „CYCÓW” znalazła się na jednej z czterech płyt Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a 7 Pułk Ułanów Lubelskich za działania w czasie wojny 1918-1920 został odznaczony w 1921 r. srebrnym krzyżem orderu wojennego Virtuti Militari.

Tegoroczne obchody 97. rocznicy bitwy pod Cycowem odbyły się w dniu 13 sierpnia. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się reprezentanci władz wojewódzkich i powiatowych, lokalnych instytucji z terenu gminy, duchowieństwa, jak również przedstawiciele 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego, por. Marcin Pierzyna oraz por. Ariel Wojtkowiak.

W godzinach przedpołudniowych przedstawiciele władz gminy oraz innych organizacji lokalnych złożyli kwiaty na cmentarzu wojennym z lat 1915-1920, gdzie honorowy posterunek zapewnili harcerze Zespołu Szkół w Cycowie.

Następnie w kościele parafialnym odprawiono mszę świętą z udziałem kompanii honorowej 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego pod dowództwem kpt. Łukasza Czacherskiego, pocztów sztandarowych Zespołu Szkół w Cycowie, środowisk kombatanckich i jednostek OSP oraz przedstawicieli formacji kawaleryjskich kultywujących tradycje ułańskie. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Górnicza Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli w okolice pomnika upamiętniającego bój pod Cycowem, gdzie ppor. Paweł Kostka odczytał Apel Pamięci przywołujący żołnierzy poległych za Polskę, również ułanów 7 Pułku, a żołnierze kompanii honorowej oddali salwę honorową. Przybyłe delegacje złożyły wieńce.

Kolejny etap obchodów rocznicowych odbył się na placu przy Urzędzie Gminy. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz statyczny sprzętu wojskowego zorganizowany przez 7 batalion kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

Warto wspomnieć również o imprezach towarzyszącym uroczystościom rocznicowym, a mianowicie III Rajdzie Konnym „Zostały tylko ślady podków” organizowanym przez Stajnię Lansada oraz III Rajdzie Pieszym „W rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem”, którego współorganizatorem był Zespół Szkół w Cycowie. Obie imprezy przyciągnęły wielu turystów i miłośników kawalerii z różnych stron Polski.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Paweł Enskajt.

GALERIA ZDJĘĆ: Uroczystości z okazji 97. rocznicy bitwy pod Cycowem.

Rok szkolny: 2016/2017