Nowe eksponaty w Szkolnej Izbie Tradycji przekazane z okazji 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich

Nowe eksponaty w Szkolnej Izbie Tradycji przekazane z okazji 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich

Szkolna Izba Tradycji powiększyła swoje zbiory o wiele cennych pamiątek i eksponatów podarowanych z okazji Jubileuszu 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Wyjątkowe wyróżnienie dla naszej placówki przekazali płk Adam Grela, Zastępca Dowódcy 25 BKPow oraz ppłk Piotr Gołos, Szef Szkolenia 25 BKPow. „Za szczególne zasługi dla 25 Brygady Kawalerii Powietrznej” nadano Zespołowi Szkół w Cycowie Odznakę Pamiątkową 25 BKPow. W specjalnej oprawie Odznaki i Aktu jej nadania wkomponowany został także fragment flagi polskiej przywiezionej przez żołnierzy ZB z XIII zmiany ISAF.

Fot.1 Odznaka Pamiątkowa 25 BKPow.

Panowie Oficerowie podarowali nam także wyjątkową Kronikę II zmiany PKW w Iraku, a dokładnie Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej, która sformowana została na bazie sił i środków 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Opracowanie zawiera ogromną ilość unikatowych fotografii dowództwa, sztabu i żołnierzy SGPSz, wykonywanych przez nich zadań w ramach misji, uroczystości, codziennych zajęć, jak również wiele informacji o architekturze, florze i faunie oraz odmiennych warunkach kulturowych Iraku. Kronika jest doskonałym fotoreportażem z II zmiany PKW od momentu wyjazdu żołnierzy na misję w styczniu 2004 r. aż do ich powrotu do kraju w sierpniu.

Fot.2-3 Kronika II zmiany PKW w Iraku.

Dowódca 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich, ppłk Piotr Wrona, przekazał na ręce Dyrektora Zbigniewa Rutkowskiego szablę oficerską wz. 1921 w podziękowaniu za „kultywowanie tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz przede wszystkim wychowanie młodzieży w duchu głębokiego patriotyzmu”.

Ten niezwykły atrybut polskiego kawalerzysty z pewnością zajmie szczególne miejsce w szkolnej Izbie Tradycji. Jest to replika szabli, która była najpopularniejszą w okresie międzywojennym regulaminową bronią dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a w pułkach kawalerii używaną do 1930 r.

Na ostrzu szabli wygrawerowany został napis ‘Bóg Honor Ojczyzna’. Rękojeść ozdobiona jest orłem z piórami. Skórzana oprawa trzonu posiada poprzeczne karbowania wypełnione splecionym podwójnie mosiężnym drucikiem, a na głowni znajduje się także dekor – stylizowane liście akantu.

Fot.4 Szabla oficerska wz. 1921.

St. chor. szt. Andrzej Klepacz i mł. chor. Marcin Reczycki ofiarowali obraz olejny autorstwa pani Siniarskiej, przedstawiający wizerunek gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Szefa 7 Pułku Ułanów Lubelskich i Patrona 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z Tomaszowa Mazowieckiego.

Fot.5 Wizerunek gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Z kolei Pani Marzena Karpowicz, Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Cycowie, przekazała obraz przedstawiający ułana na koniu namalowany przez panią Bożenę Ochnik.

Fot.6 Obraz przedstawiający ułana na koniu.

Bardzo ciekawą pracą obdarował nas Pan Bernard Skalski, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, który w imieniu swoich pracowników i podopiecznych przekazał haftowane krzyżykiem LOGO naszej szkoły – piękne rękodzieło, wykonane z ogromną dbałością o szczegóły.

Fot.7 Haftowane krzyżykiem LOGO naszej szkoły.

Panowie Stanisław Koper i Robert Bondyra, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP (oddział Tomaszów Lubelski), ofiarowali ciekawą statuetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonaną z naturalnego wosku pszczelego.

Fot.8 Statuetka Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Izba Tradycji wzbogaciła się również o liczne publikacje. Pani Hanna Pawłowska, wnuczka byłego dyrektora szkoły w Cycowie p. Eugeniusza Piątkowskiego, przekazała dwa egzemplarze swojej książki pt. „Liście jednego drzewa. Historia rodziny Piątkowskich”.

Fot.9-10 „Liście jednego drzewa. Historia rodziny Piątkowskich”.

Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, Pan Leszek Celej, przekazał ciekawy album o charakterze źródłowym „Mińsk Mazowiecki i okolice w gazetach polskich z lat 1831 – 1939”, jak również dwa egzemplarze „Mińskich zeszytów muzealnych”. Ponadto otrzymaliśmy egzemplarz monografii popularnonaukowej poświęconej dziejom Mińska Mazowieckiego, upamiętniającej 600-lecie lokacji miasta – pierwszy w 6-tomowym dziele pod przewodnim tytułem „VI wieków Mińska Mazowieckiego”.

Fot.11-12 „Mińsk Mazowiecki i okolice w gazetach polskich z lat 1831 – 1939”, „VI wieków Mińska Mazowieckiego”.

Przekazano nam również kilka pozycji z literatury dotyczącej działań polskich sił zbrojnych, m.in. „Kroniki Wojska Polskiego” z lat 1944, 2014 i 2015, „Kronika Wojska Polskiego Irak 2003 – 2008” oraz „Wyposażenie i uzbrojenie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie”.

Fot.13 „Kroniki Wojska Polskiego”.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za podarowane pamiątki.