„Czyste powietrze wokół nas”

„Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole realizowało Ogólnopolski Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Celem programu było:

uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata

  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

W przedszkolu odbyły się cykle zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci składających się z 5 zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe obejmowały tematykę, która pozwoliła uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec szkodliwość palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki oraz pozwoliła przyjąć właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego /biernego palenia/. Realizacja programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.

Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu zorganizowano kącik informacyjny dla rodziców na temat: „Mamo, tato nie pal przy mnie”.

Podsumowaniem programu były zajęcia, na których dzieci obejrzały prezentacje multimedialną pt: „Szkodliwość dymu”, śpiewały piosenkę o Dinusiu, rozwiązywały quizy, gdzie mogły wykazać się zdobytą wiedzą i bez problemu rozróżniały zagrożenia dla zdrowia związane z paleniem tytoniu i przebywaniem w obecności osób palących oraz bezbłędnie wymieniały zagrożenia dla środowiska związane z dymami przemysłowymi.

Tekst: Wychowawcy przedszkola. Zdjęcia: Wychowawcy przedszkola.

GALERIA ZDJĘĆ: „Czyste powietrze wokół nas”.

Rok szkolny: 2016/2017