Zespół Szkół w Cycowie otrzymał Certyfikat „Szkoły Promującej Niepodległą”

Zespół Szkół w Cycowie otrzymał Certyfikat „Szkoły Promującej Niepodległą”

Podczas uroczystości jubileuszowych 25-lecia nadania szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Dyrektor Zbigniew Rutkowski otrzymał z rąk Pana Piotra Sosnkowskiego Certyfikat „Szkoły Promującej Niepodległą” dla Zespołu Szkół w Cycowie.

Certyfikat ten przyznaje Kapituła powołana przez Związek Piłsudczyków RP pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, gen. zw Stanisława Władysława Śliwy i Pana Piotra Sosnkowskiego, syna gen. Kazimierza Sosnkowskiego, najbliższego współpracownika Józefa Piłsudskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek, które upowszechniają wśród uczniów wiedzę o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego oraz innych wybitnych patriotach polskich działających na rzecz odzyskania przez Polskę Niepodległości, promują postawy patriotyczne, wprowadzają innowacyjne sposoby promowania treści patriotycznych, współpracują ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji patriotycznej.

Przyznany Certyfikat „Szkoły Promującej Niepodległą” jest uznaniem dla przedsięwzięć podejmowanych przez Zespół Szkół w Cycowie w zakresie poszanowania i kultywowania tradycji narodowych, w szczególności edukację historyczną i wychowanie młodzieży w duchu ideałów Patrona – 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Tekst: Marta Gawlińska. Zdjęcia: Mariusz Kimak-FotoLider©.

GALERIA ZDJĘĆ: Zespół Szkół w Cycowie otrzymał Certyfikat „Szkoły Promującej Niepodległą”.

Rok szkolny: 2016/2017